ESKİÇAĞ’DA ARİTMETİK VE EUCLEIDES (ÖKLİD) ALGORİTMASI

Author:

Year-Number: 2018-XXXVI
Number of pages: 676-697
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sayı ve sayma kavramlarının kökeni insanlık tarihi kadar eskidir. Henüz alfabetik sistemlerin oluşmadığı dönemlerde bile insanoğlu, çakıl taşlarıyla objeleri eşleştirme, tahta ya da kemik parçalarına çentik atma gibi basit yöntemlerle sayıları belirtebiliyordu. Bu çalışmada önce, sayı ve sayma kavramlarının tarihine kısaca değinildikten sonra, bilinen en eski sayı sistemlerini oluşturan Mısır ve Mezopotamya’da sayı sistemleri ve aritmetik işlemlere değinilecektir. Ardından Yunan ve Roma’da sayı sistemleri ve aritmetik işlemlerin nasıl gerçekleştirildiği anlatılacaktır. Bu sayede Eskiçağ’da matematik ve aritmetiğin seyrinin takip edilmesi amaçlanmaktadır. Son olarak günümüz matematiğinde önemli bir yeri olan Eucleides’in asal sayılarla ilgili geliştirdiği ve kendi adıyla anılan algoritması anlatılacaktır.

Keywords

Abstract

History of number and counting concept is as old as human history. Humankind could remark numbers by using simple ways such as mapping objects with plebles, notching small woods or bones even in periods when the alphabetical systems didn’t exist. In this work, first of all we will mention history of number and counting briefly and then we will tell number systems and aritmetic of Egypt and Mesopotamian people who made the oldest ones. Then we will tell the number systems and aritmetik of ancient Greek and Roma. In this way we aim to put forward generally mathematics and arithmetic in Ancient age. In the last part of this work we will mention the Euclideian algorithm, which was developed by him about prime numbers and known by his own name.

Keywords