SELÇUKLU ÇAĞINDA ZEHİRLE SUİKAST ÜZERİNE NOTLAR

Author:

Number of pages: 174-195
Year-Number: 2018-XXXVII

Abstract

Selçuklu Çağı, Türk tarihinin en hareketli dönemlerinden biri olmuştur. Bu hareketlilik, siyasi ihtiraslar ve saltanat kavgaları bağlamında da kendini göstermiştir. Türk devlet geleneğinde yasayla kayıt altına alınmış bir başa geçme sistemi olmadığından hükümdarlar ve ardılları arasındaki mücadelede rakibi savaşla bertaraf etme dışında farklı yöntemler uygulanmıştır. Tahta geçmek için rakibini zehirle öldürme, bu süreçte en kesin çözüm yollarından biri olarak görülmüş ve yaygın olarak kullanılmıştır. Baba, oğul ve kardeşler arasında muhteris idare adamlarının da telkini ve teşvikiyle gerçekleşen bu durum, devletin güçlü olduğu dönemlerde siyasi boşluklara ya da fetret devirlerine sebep olduğundan devletin bekasını olumsuz etkilemiştir. Zehirle öldürmenin, hanedan üyeleri dışında ümerâ ve ekâbir arasındaki rekabette de en yaygın bertaraf etme metodu olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu olayların anlatılması, Selçuklu Çağı’nın kriminal haritasının büyük ölçüde ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Bu makalede, Selçuklular zamanında zehirle suikast yönteminin detayları, usul ve esasları ortaya konmaya çalışılacaktır

Keywords

Abstract

Saldjukid period is one of the most active periods of Turkish history. This mobility has also manifested itself in the context of political ambitions and struggles for reign. Since there was no system of succession registered in the Turkish tradition by law, in the struggles between rulers and successors, different methods have been applied apart from eliminating the rivals with a battle. Killing the opponent with poison in order to obtain the reign was seen as one of the most definitive solutions in this process. Because of the incitement of some state officials, this situation which occurred between father, son and brothers adversely affected survivability of the state when it was in strongest age, and even caused interregnum periods. The method of killing with poison is the most common disposal method in the competition not only among dynastic members but also between statesmen. For this reason, focusing on these events will reveal the criminal map of the Saldjukid period to a great extent. In this article, it will be tried to put forth the details, procedures and principles of assassinations with poison in Saldjukids age.

Keywords