II. ABDÜLHAMİT DÖNEMİNDE BİR KADIN MUHALİF: PRENSES NAZLI

Author:

Year-Number: 2019-XXXIX
Number of pages: 461-482
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

XIX. Yüzyılın dünya ve Türk tarihi açısından en önemli simalarından biri Sultan II. Abdülhamit’tir. II. Abdülhamit’in saltanat dönemi Osmanlı Devleti’nin içeride ve dışarıda birçok baskı ve sorunla karşı karşıya kaldığı bir dönemdir. Kendisine dolayısıyla Osmanlı yönetimine muhalefet eden her türlü yapılanmayı ortadan kaldırarak devleti korumaya çalışan Sultan’ın gayretlerine rağmen muhalefet şiddetini giderek artırmıştır. Bu muhalifler içerisinde siyasetçiler, sanatçılar, yazarlar bulunmaktadır. İçlerinde en renkli ve farklı bir kişilik olarak Mustafa Fazıl Paşa’nın kızı Prenses Nazlı bulunmaktadır. Dönemin aydın kadın tipleri içerisinde de öncü bir kimliği temsil eden Nazlı Hanım’ın Sultan Abdülhamit’le münasebeti, muhalif karakteri, Jön Türklerle ilişkileri belgelere yansımıştır. Bu belgeler döneme başka bir açıdan bakmayı sağlar niteliktedir.

Keywords

Abstract

One of the most important people of XIX. Century was Sultan Abdulhamid II. The Ottoman State was face to face with a lot of pressure and problems during the sultanate period of Abdulhamid II. Despite the effort of the Sultan- who tried to protect the State by eradication of all the opponent settlements against the Sultan, thereby against the Ottoman ruling- the opposition became intensified gradually. There were politicians, artists and writers as opponents. One of the most colorful and different characters of the opposition was Princess Nazlı, the daughter of Mustafa Fazıl Pacha. Lady Nazlı was a leading character among the woman intelligentsia of the period.Nazlı Hanım’ın Her connection with the Sultan Abdülhamid, her opponent character, her relationships with the Young Turks were reflected to the documents. These documents provides the possibility of looking to the period from a different point of view.

Keywords