REŞAT NURİ'NİN RECM HİKÂYESİ VE HALİDE EDİP'İN VURUN KAHPEYE ROMANI ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2019-XLII
Number of pages: 1092-1100
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının kurucu nesil romancılarından olan Reşat Nuri Güntekin ve Halide Edip Adıvar, romanlarında Türk Milleti'nin kurtuluş yolunda verdiği mücadeleyi ele almış, milli mücadele esnasında karşılaşılan ve aşılması gereken temel meselelerden olan cehalet, yoksulluk, batıl inançlar gibi konulara değinmişlerdir. Bu çerçevede Reşat Nuri'nin ilk hikâye kitabı olan Recm, Gençlik ve Güzellik isimli kitabında yer alan Recm hikâyesi ile Halide Edip'in Vurun Kahpeye isimli romanında, devrin önemli konularından olan cehaletle, yoksullukla, batıl inançlarla mücadele ele alınmıştır. Biz bu bildirimizde karşılaştırmalı edebiyat metodu dâhilinde iki eseri benzerlikleri ve farklılıkları noktasında değerlendireceğiz. Bu iki eseri karşılaştırmaya iten en önemli saik hiç şüphesiz bu iki eser dışında ele alınmayan Recm hadisesidir. Şer'î hükümlerin bir uygulaması olan recm hadisesi bu iki eserde devrin şartları bağlamında ele alınmış ve metinlerde bir sembol cezalandırma yöntemi olarak kullanılmıştır.

Keywords

Abstract

Resat Nuri Guntekin and Halide Edip Adıvar, as the constituent novelists of the Republican Period, mainly dealt with the national struggle of the Turkish nation and focused on a number of such topics common during the national struggle period as illiteracy, poverty and superstitious beliefs as the widespread problems to overcome. In this regard, as the significant problems of that period, the struggles against illiteracy, poverty and superstitions were the issues handled in the Recm story in Resat Nuri's first story book of Recm, Gençlik ve Güzellik and in the novel Vurun Kahpeye by Halide Edip. In our presentation, we will deal with the similarities and differences of these two literary works based on comparative method . The main reason why these two works were handled in this study is that the notion of recm (stonning to death) was never addressed except for these literary works. Recm, as a punishment practice based on sharia rules, was covered in these novels depending on the conditions of that period and in these works it was used as a symbolic punishment practice.

Keywords