SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİM-SÖZDE BİLİM AYRIMI EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2019-XLII
Number of pages: 965-984
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının bilim, sözde-bilim ayrımına ilişkin anlayışlarını incelenmek amacını taşımaktadır. Araştırmada, betimsel tarama modellerinden kesitsel tarama türü kullanılmıştır. Araştırma 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar döneminde İç Anadolu Bölgesinde bulunan bir devlet üniversitesinin sosyal bilgiler eğitimi anabilim dalında öğrenim gören öğretmen adaylarıyla gerçekleştirilmiştir. Sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının bilim, sözde-bilim ayrımına yönelik anlayışlarını belirlemeyi ve çeşitli değişenlere göre incelemeyi amaçlayan bu çalışmaya 323 öğretmen adayı katılmıştır. Çalışmada, orijinali Oothoudt (2008) tarafından geliştirilen ve Çetinkaya-Kirman, Şimşek-Laçin ve Çalışkan (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan ölçek kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizine göre sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının bilimsel bilginin konusu, kaynağı ve yöntemine ilişkin soruların pek çoğunda kafa karışıklığının olduğu tespit edilmiştir. Erkek öğretmen adaylarının kadın öğretmen adaylarından ‘Sözde bilime ilişkin bilgi düzeyi’ puanlarının da daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bunların dışında sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının bilimsel araştırmaların salt deney ve gözlem yoluyla gerçekleştiği görüşüne katılmadıkları da tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

This study aims to explore the extent preservice social studies teachers make a distinction about science and pseudo-science. The cross-sectional survey, as a descriptive survey, was used as the data collection tool. The study was conducted in the spring semester of the 2017-2018 academic year with preservice teachers studying in the social studies education department of a public university in the Central Anatolia Region of Turkey. 323 preservice e teachers participated in this study which aimed to determine the perceptions of the social studies teacher candidates of the distinction between science and pseudoscience, by various variables. The study utilized the survey scale originally developed by Oothoudt (2008) and adapted to Turkish by Çetinkaya-Kirman, Şimşek-Laçin and Çalışkan (2013). The analysis of the data revealed that the preservice social studies teachers were confused about many of the questions regarding the subject, source and method of scientific knowledge. It was also determined that the level of knowledge of male teacher candidates regarding pseudo-science was higher than that of the female teacher candidates. Further, it was determined that the social studies teacher candidates did not agree with the view that scientific research was carried out only by experiment and observation. Some suggestions were made in the light of the findings.

Keywords