YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİJİTAL ÖYKÜLEME: KURAMSAL TEMELLER
Digital Storytelling in Turkish Teaching as A Foreign Language: Theoretical Foundations

Author : Gürkan MORALI - Ali GÖÇER
Number of pages : 3227-3255

Abstract

Öyküler geçmişten günümüze gelen bir anlatı türüdür. Ancak günümüzdeki teknolojik gelişmeler yoluyla öyküler de dijitalleşmeye başlamıştır. Bunun sonucunda dijital öykü şeklinde adlandırılan yeni bir tür ve bir anlatı biçimi olan dijital öyküleme ortaya çıkmıştır. Dünyada her geçen gün yaygınlık kazanan dijital öyküleme, farklı yaş gurplarında ve çeşitli eğitim kademelerinde kullanılmaktadır. Dijital öyküleme yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde de kullanılabilecek bir tekniktir. Bu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında yararlanılabilecek bir teknik olan dijital öyküleme hakkında teorik bilgiler vermektir. Bu bağlamda öncelikle dijital öykü, türleri ve dijital öyküleme tanıtılmış, dijital öykülemenin temelleri ve aşamaları tarif edilmiş, ardından dijital öyküleme için kullanılan araçlar ve yazılımlar sunulmuştur. Ayrıca dijital öykülemenin önce eğitime ardından da yabancı dil öğrenimine ve öğretimine yansımaları anlatılmıştır. Son olarak da dijital öykülemeyi etkileyen bazı engellere dikkat çekilmiştir.

Keywords

dijital öykü, dijital öykü anlatımı, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi

Read: 65

Download: 41