ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ARAPÇA İLE İNGİLİZCE DERSLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-XLV
Number of pages: 1098-1131
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Arapça ile İngilizce derslerine ilişkin tutumları bazı değişkenler açısından incelenmiştir. Bu araştırmanın çalışma grubunu, 2017- 2018 eğitim öğretim yılında Malatya ili merkezinde bulunan Anadolu İmam Hatip Liselerinden 368 bay, 512 bayan olmak üzere 880 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin demografik özellikleri, Arapça ve İngilizce derslerine ilişkin tutumları tarama modeliyle ortaya konmuştur. Verilerin çözümlenmesi sonucunda, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Arapça dersine ilişkin tutumları ile İngilizce dersine ilişkin tutumlarında anlamlı farklar bulunmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, Anatolian Imam Hatip High School students’ attitudes towards Arabic and English lessons were examined in terms of some variables. The study group of this research consists of 880 students, 368 males and 512 females, from Anatolian Imam Hatip High Schools located in the centre of Malatya province in 2017-2018 academic year. The demographic characteristics of the students, their attitudes towards the Arabic and English lessons were revealed by the survey model. As a result of the data analysis, significant differences were found out in attitudes of Anatolian Imam Hatip High School students’ to Arabic and English lessons.

Keywords