FARKLI FİZİKİ ÖZELLİKLERE SAHİP YERLEŞİM BÖLGELERİNDE YAŞAYAN ALTI YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN PSİKOMOTOR GELİŞİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2020-XLV
Number of pages: 1132-1146
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada Malatya ilindeki farklı fiziki özelliklere sahip yerleşim alanlarında yaşayan altı yaş gurubu doksan çocuğun psikomotor gelişimlerinde farklılık olup olmadığı uygulanan görsel reaksiyon zamanı, dikey sıçrama, fırlatma topu, sürat, esneklik testlerinin sonuçlanın karşılaştırılmasıyla belirlenmeye çalışılmıştır. Çocukların reaksiyon zamanı gelişim düzeyleri arasında anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı, Dikey sıçrama ve fırlatma yetenekleri gelişim düzeyleri arasındaki anlamlı farkın, şehir merkezindeki gurup ile kırsal alandaki gurup arasındaki farkın kırsal alan lehine olduğu, lojmandaki gurup ile kırsal alandaki gurup arasındaki farkın kırsal alan lehine olduğu, Sürat yetenekleri gelişim düzeyleri arasında manidar bir farklılaşmanın lojmanda yaşayan gurup ile kırsal alanda yaşayan gurup arasındaki farkın kırsal alan lehine olduğu, Esneklik yetenekleri gelişim düzeyleri arasında manidar bir farklılaşmanın lojmanda yaşayan gurup ile kırsal alanda yaşayan gurup arasındaki farkın kırsal alan lehine, şehirde yaşayan gurup ile kırsal alanda yaşayan gurup arasındaki farkın kırsal alan lehine olduğu bulunmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, it was tried to determine whether there were differences in psychomotor development of ninety-six-year-old children living in settlement areas with different physical characteristics in Malatya province by comparing the results of visual reaction time, vertical jump, throwing ball, speed and flexibility tests. There is no significant difference between the reaction time development levels of children. The significant difference between the levels of vertical jump and throwing skills development is that the difference between the group in the city center and the rural group is in favor of the rural area, the difference between the group in the rural area and the rural group is in favor of the rural area A significant difference between the levels of development of capabilities of the group living in the rural area and the difference between the ruralgroup is in favor of the rural area, A significant difference between the levels of development of the ability group living in rural areas and the difference between the group living in rural areas, The difference between the living group was found to be in favor of rural areas.

Keywords