I.DÜNYA SAVAŞI’NDA AZERBAYCAN VE DAĞISTAN HAREKÂTI’NIN STRATEJİK ÖNEMİ

Author:

Number of pages: 1245-1257
Year-Number: 2019-XLIII

Abstract

Bolşevik ayaklanmalarla sarsılan Çarlık Rusya, Boğazlardan yardım alamayınca askeri açıdan zor durumda kaldı. Bölgede ortaya çıkan otorite boşluğundan yararlanan Ermeniler Ruslardan kalan silahlarla büyük bir tehlike oluşturmaya başladı. Ermenilerin kısa bir süre içinde Azerbaycan’da katliamlara girişmesi üzerine, bölge halkı Osmanlı Devleti’nden yardım istedi. Bu yardım talebi Enver Paşa’nın bölgeye bir askeri harekât kararı almasında etkili oldu. Enver Paşa’nın emriyle kurulan Kafkas İslam Ordusu’nun bölgeye yönelik başlattığı harekâtın iki hedefi vardı. Birincisi, Bakü petrolleri üzerindeki İngiliz tehdidine son vermek ve gerçek sahipleri olan Azerbaycan halkına teslim etmekti. İkincisi ise, Kazak ve Bolşevik zulmü altında yaşayan Dağıstan’ı özgürlüğüne kavuşturmaktı. Azerbaycan ve Dağıstan Harekâtı sonucunda Azerbaycan ve Dağıstan kurtarılarak bağımsızlıklarına kavuşturuldu. Savaşın Osmanlı Devleti’nin aleyhine sonuçlanması üzerine elde edilmiş olan bu kazanımlardan imzalanan mütareke gereği vazgeçildi.

Keywords

Abstract

Shaken by Bolshevist uprisings, Czarist Russia was stuck up in a difficult situation as the Straits were not providing any help. Armed with Russian weapons, the Armenians was posing a great danger in the region by taking advantage of the authority gap. Shortly after the Armenian military launched massacres in Azerbaijan, the local community asked Ottoman Empire for help. Furthermore, Enver Pasha sent troops to the region and started a military operation. The Caucasian Islamist Army led by Enver Pasha had two major objectives for this operation. First objective was to eliminate English threat on Baku’s oil resources and return to the rightful owner, the Azerbaijani people. Second objective was to liberate Dagestan oppressed by Kazakh and Bolshevik domination. The military operation in Azerbaijana and Dagestan was succeeded and the regions were emancipated. Despite the combat was concluded in favor of the Ottomans, acquisitions from the war were renounced because of the signed truce.

Keywords