GAZİANTEP’TE VATAN CEPHESİ

Author:

Year-Number: 2020-XLIV
Number of pages: 157-175
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1950 seçimleri ile iktidara gelen Demokrat Parti 1950-54 yılları arasında birçok önemli işlere imza atmış ve 1954 seçimlerinde de halkın güvenoyunu alarak iktidarda kalmıştır. Ancak 1954 yılından itibaren yaşanan siyasal ve sosyal gelişmeler siyasi partiler açısından birçok olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir. Özellikte yaşanan ekonomik sıkıntılar önemli toplumsa olayların yaşanmasına sebep olmuştur. İktidar partisi bu dönemde bir çok olumsuz eleştiriyle karşı karşıya kalmıştır.1957 seçimlerinden itibaren muhalefet partileri de Demokrat Parti’ye karşı ortak hareket etme kararı almış ve birleşmişlerdir. Bu süreçte gücünü ve etkinliğini koruma amacında olan Demokrat Parti muhalefete karşı kendi taraftarlarını ve toplumun diğer kesimlerini “Vatan Cephesi” adı altında birleşmeye çağırmıştır. Vatan Cephesi yurt çapında teşkilatlanmış ve katılımlar günden güne artmıştır. Bu çalışmada Vatan Cephesi’nin kuruluşu, Gaziantep’te gelişimi ve yaşanan olaylar, Gaziantep’ten gönderilen telgraflar ve dönemin ile arşiv belgeleri ışığında ortaya konularak incelenmiştir.

Keywords

Abstract

The Democratic Party, which took power in 1950 elections and received great public support from the people, has accomplished many important works between 1950-54 and in the elections of 1954, it was in power with confidence of the people. However, political and social developments since 1954 brought with it many negative points in terms of political parties. In particular, the economic troubles that have taken place have led to significant social events, the ruling party faced many negative criticisms during this period. Since the elections in 1957, the opposition parties have taken a decision to act jointly against the Democratic Party and are united. In this process, the Democratic Party, which aims to protect its power and its effectiveness, invited its supporters and other sections of the society to unite under the name of the "Homeland Front" against the opposition. The Homeland Front was organized throughout the country and the attendance increased day by day. In this study, the establishment of the Vatan Front, the development and events in Gaziantep, the telegraphs sent from Gaziantep and the documents of the periodicals and archive documents were examined.

Keywords