TANTRİK VE EZOTERİK DİNİ GELENEKLERDE MANDALA

Author:

Year-Number: 2019-XLIII
Number of pages: 1768-1786
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mandalalar, Hint ve Doğu kökenli dinlerde, özellikle de gizemli inançları ön plana çıkaran ve daha çok Tantrik ve Esoterik dini uygulamaları ve anlayışları savunan gruplar tarafından kullanılan dua veya tapınım çarklarıdır. Mandaralar, bu din veya dini gruplarda tapınmak yahut yüce varlıklardan bazı taleplerde bulunmak maksadıyla kullanıldığından, inancın ve ibadetin en kutsal değerlerinin temsili sayılmaktadır. Mandalalar genellikle daire ya da köşeli bir düzlem üzerine, harf, şekil, resim veya bazı özel işaretlemelerle oluşturulmuş tablolardır. Çoğunlukla daire, kare veya dikey dikdörtgen şekillerin tercih edildiği bu tablolar, kutsalı sembolize eden figürleri içerdiğinden dolayı tapınılacak objeler olarak görülmektedir. Bazı toplumlarda mandala, kutsalla ilişkili olarak farklı anlamlarda da kullanılabilmektedir.

Keywords

Abstract

Mandalas are prayer or worship wheels used in groups of Indian and Eastern religions, particularly those that promote mysterious beliefs and advocate Tantric and Esoteric religious practices and understandings. Mandalas are regarded as representations of the most sacred values of faith and worship, as they are used to worship these religious or religious groups or to make certain demands from the supreme beings. Mandalas are usually tables created on a circle or square plane with letters, shapes, pictures, or some special markings. These paintings, which mostly prefer circle, square or vertical rectangular shapes, are seen as objects to be worshiped because they contain figures symbolizing the holy. In some societies, the term mandala may be used in different meanings in relation to the sacred.

Keywords