KADRO DERGİSİNİN/HAREKETİNİN KIRSALA BAKIŞI
Rural Overview of The Kadro Journal / Movement

Author : Muhammet Ali SAĞLAM
Number of pages : 3450-3477

Abstract

Türkiye iktisadi düşüncesinde temel sorun alanlarından biri olan kırsal; özellikle geç dönem Osmanlısından Erken Cumhuriyet dönemine kadar baskın bir şekilde terakki/modernleşme hegemonik söylemi içinde sıkça ele alınmıştır. Bir düşünüş sürekliliğini içeren bu bakış açısında kırsal sorunsal alanları; mülkiyet eşitsizliği, tarımda makineleşme, verimlilik, borçlandırma mekanizmaları, tefecilik vs. sıkça gündem konuları olmuşlardır. 29 krizine geç kapitalistleşmenin erken evresinde yakalanan bir ülke olarak Türkiye; toplumun en geniş kesimini içeren kırsal ile sınırlı kalmayan krizle kronikleşen sorunlarına iktisadi devlet müdahaleciliği/devlet kapitalizmi ile çözümler üretmek adına aydınları sahneye davet etmiştir. Kadro hareketi Peker, İnönü, Ağaoğlu, Başar ve Bayar ile birlikte bu davete icabet eden ve kırsalı da içine alan pek çok konuda yönetici elitlere fikri telkinlerde bulunan bir dergi olarak sahnede yerini almıştır. Bu çalışmada terrakki/kalkınmacı söylem etrafında kırsalın sorunsal alanlarının kadro yazarlarınca nasıl ele alındığı incelenmiştir. Bu bağlamda yukarıda temel sorunsal alanları olarak tarif edilen konuların nasıl ele alındığı dönemsel/düşünsel arka planları ile birlikte açığa çıkarılmaya çalışılmıştır.

Keywords

Kadro Dergisi, Kırsal, İktisadi Düşünce, Tefecilik, Derebeylik, Kalkınma

Read: 47

Download: 30