OSMANLI DEVLETİ’NDE 1910 TARİHİNDE MEYDANA GELEN KOLERA SALGINI HAKKINDA ÖNEMLİ BİR KAYNAK

Author:

Number of pages: 1371-1387
Year-Number: 2020-XLVI

Abstract

Kolera, 'vibrio cholerae' bakterisinin neden olduğu, akut ve şiddetli ishal ile seyreden, bağırsak enfeksiyonuna bağlı olan bir hastalıktır. Kolera karşısında insanoğlu tarih içerisinde uzun bir müddet oldukça çaresiz kalmıştır. Tarihte insanı en çok etkileyen salgınların başında gelen kolera salgını, 19. yüzyılın başından itibaren küresel bir tehdit olarak karşımıza çıkmış binlerce can almıştır. Dünyada altı büyük kolera salgını olmuş, Osmanlı’daki en büyük salgın da Balkan Savaşları sırasında (1912-1913) yaşanmıştır. Bu salgın Osmanlı Devleti’nde büyük kayıplara neden olmuştur. Bu çalışmada Osmanlı Devleti’nde 1910 tarihinde meydana gelen kolera salgını hakkında önemli bir kaynağın tanıtımı yapılacak ve tarihçilerin bilgisine sunulacaktır. Bununla amaçlanan günümüzde dünyanın bir numaralı meselesi olan salgın hastalıkların tarihi dönemler içerisindeki durumunu anlatan bu eserin araştırmacılar tarafından tanınmasını ve bir kaynak olarak kullanılmasını sağlamaktır. O dönemin şartları içerisinde 1908-1910 tarihleri arasındaki kolera salgınının, Osmanlı Devleti’ndeki yayılımını her yönüyle ele alan bu eser, aynı zamanda o dönemin sağlık teşkilatı ile ilgili de oldukça önemli bilgileri içermektedir.

Keywords

Abstract

Caused by an infection of the intestine with the bacterium “Vibrio cholerae” Cholera is an acute, diarrheal illness. Against Cholera, humankind has been quite helpless in history for a long time. Cholera outbreak/epidemic is among the most common outbreaks in history and has become a global threat since the beginning of the 19th century by taking many lives. There have been six major cholera outbreaks in the world in total, and the most massive cholera epidemic in the Ottoman Empire occurred during the Balkan Wars (1912-1913). This epidemic has caused significant losses in the Ottoman Empire. In this study, an essential resource of the cholera outbreak in the Ottoman state in 1910 will be introduced and presented to the information of historians. The aim of this is to ensure that this work, which describes the state of epidemics in historical periods, which is the world's number one issue today, is recognized by researchers and used as a source. This work, which covers all aspects of the cholera epidemic and its spread in the Ottoman State between 1908 and 1910, also contains critical information about the health organization of that period.

Keywords