BUZ SPORLARININ SATRANCI: CURLİNG’İN TARİHSEL YOLCULUĞU
Chess of Ice Sports: The Historical Journey of Curling

Author : Kübra ÖZDEMİR -Kenan ŞEBİN
Number of pages : 3372-3382

Abstract

Günümüz koşullarında etkileşim ve şartlara göre değişim gösteren spor, insanlık tarihi boyunca kişilerin yeteneklerini ortaya çıkarması ve mücadele ruhunu sağlaması bakımından yaşam boyunca vazgeçilmez bir araç olmuştur. İnsanların serbest zamanlarını değerlendirmesi, sağlığını koruması, kurallara uygun olarak yarışması ve heyecan bakımından en üst duygular içinde izlemesi sporun vazgeçilmez bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı Curling sporunun uluslararası alanda ve Türkiye'deki tarihsel sürecinin incelenmesidir. Araştırmada, genel tarama ve dokümantasyon metodu ile veriler elde edilmiştir. Curling yaklaşık 1500'lü yıllarda Kuzey Avrupa ülkelerinden olan İskoçya da oynanıp ana vatanı olarak varlığını gösterse de zaman içinde gelişerek Uluslararası arenada Dünya Şampiyonası ve Kış Olimpiyatları düzeyinde olimpik bir branş olma niteliğini kazanarak hemen hemen tüm ülkelere yayılmıştır. Literatürde Curling sporu, zekanın ve geleneksel yöntemlerin uygulanıldığı, rakibinin en iyi şekilde oynamasına engel olmayan, 4 asıl 1 yedek oyuncunun yer aldığı bir spor branşıdır. Bu oyunun amacı buz üzerinde onurlu mücadeleye dayanan geleneksel ruha sahip bir spor branşı olarak ifade edilmiştir. Ülkemizde ise 2009 yılı itibariyle tanınıp sevilen Curling sporu ile ilgili çok sayıda bilimsel çalışma bulunmazken, uluslararası alanda branşa ait çalışmalar incelenip ele alınmıştır. Sonuç olarak, Curling'in tarihsel zaman içerisinde yaygınlaşıp gelişmesi, sporcu ekipmanları ve oyun yeri ile ilgili bilgiler değerlendirilmiştir. Ulusal ve uluslararası yarışmalar sayesinde Curling sporunun gelişimine destek sağlandığı, bu sporunun tüm yaş gruplarını kapsayacak şekilde branşa olan ilgiyi arttığı ve giderek ülkemiz dahil dünya geneline yayıldığı görülmüştür.

Keywords

Curling, Spor tarihi, Buzun Satrancı.

Read: 54

Download: 35