DEVLET ETKİSİ İLE SERMAYE BİRİKİMİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE SWOT ANALİZİ (2011-2018)

Author:

Year-Number: 2020-XLVI
Number of pages: 2007-2028
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sermaye oluşumu ekonomilerin büyüme göstergesidir. Ülkeler özel sermayenin büyüklüğüne göre gelişim düzeyini ortaya koyar. Bir ülkedeki GSYİH tutarı oradaki sermaye hareketliliğinin sonucudur. Gelişmiş ekonomilere bakıldığında uluslararası şirketlerin ağırlığı görülecektir. Örneğin her yıl açıklanan dünya çapındaki 500 şirket sıralamasında yer alan şirketlerin çoğunluğu gelişmiş ülkelere ait şirketlerdir. Bu şirketlerin birçok ülkeden fazla cirosu olduğu görülmektedir. Her ülke özel şirketlerin büyümesi için politika geliştirmek zorundadır. Gelişmiş ülkelerde, sermaye birikiminin kaynağı uluslararası ticarettir. Çünkü şirketler sadece kendi ülkelerine değil dünya ya satmak üzere üretim hedeflerler. Üretim artışı ile beraber istihdam da artış yaşanır, dış ticarette ihracat lehine artış yaşanır ve birçok makroekonomik göstergede büyümeler görülür. Sermaye birikimdeki bir başka yol ise ürettiklerini en büyük alıcı olan devlete satmak yoludur. Bu yolla ülke içinde büyüme gerçekleşebilir, sermaye birikimi olumlu etkilenebilir. Bu yöntem tüm ülkeler için geçerli bir sermaye birikim yoludur. Türk iktisat tarihine bakıldığında, cumhuriyet döneminden günümüze sermaye birikiminde devletin etkisinin olduğu görülecektir. Yani günümüzdeki birçok köklü şirketin büyümesinde kamu desteği olduğu söylenebilir. Kamu kuruluşu olanlar dışında devletten beslenerek kökleşen şirketler ülke ekonomisinde önemli misyonlarda üstlenmişlerdir. Kendi kuruluş dönemlerinde yabancı kaynaklı birçok ürüne alternatif yerli üretim gerçekleştirmiş, ithalatı azaltıcı ihracatı artırıcı etkiler ortaya koymuşlardır.

Keywords

Abstract

Capital formation is a growth indicator of economies. Countries reveal their level of development according to the size of private capital. GDP amount in a country there is theresult of capitalmobility. Looking at the developed economies, the weight of international companies will be seen. For example, the majority of the companies listed in the list of 500 companies’ world wide, which are announced annually, are companies from developed countries. These companies appear to be more than a lot of countries turn over. Every country wants private companies to grow and it has to develop policy. In developed countries, the source of capital accumulation is international trade. Because companies produce not only to their own countries but also to sell to the world. A long with the increase in production, employmental so increases, foreign trade increases in favor of exports, and growth is observed in many macro economic indicators. Another way in capital accumulation is to sell what they produce to the largest buyer state. In this way, the growth in the country can be realized and the accumulation of capital can be positively affected. This method is a valid way of capital accumulation for all countries. When we look at the history of Turkish economics, it will be seen that the state has an impact on capital accumulation from there public an era to the present day. In other words, it can be said that there is public support in the growth of many established companies today. Companies growing by feding from the state have under taken important missions in the country's economy. During their establishment period, they produced alternative domestic production for many foreign products, and they showed imports that decreased imports and increased exports.

Keywords