GENÇLİK MERKEZLERİNİN DEPREM SONRASI AFET HİZMETLERİNDE ROLÜ VE ÖNEMİ
The Role and Importance of Youth Centers in Post-Earthquake Disaster Services

Author : Metin YILDIZ -Abdurrahman KIRTEPE-
Number of pages : 3693-3709

Abstract

Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması ve sık sık deprem afetine maruz kalarak büyük yıkımlar görmesi nedeniyle afet öncesi ve sonrası afet yönetimiyle ilgili kurumlara ve nitelikli insan kaynağına olan ihtiyacı önemli kılmaktadır. Bu çalışmanın amacını 23 Ekim 2011 tarihinde gerçekleşen Van depremi ve 24 Ocak 2020 tarihinde Elâzığ’da gerçekleşen deprem afeti sonrasında Gençlik Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezlerinin afet sonrası etkinliklerinin incelenmesi, sonuç ve öneriler sunulması oluşturmaktadır. Çalışmada belge tarama metodu uygulanmıştır. Sonuç olarak; gençlik merkezlerinin afet sonrası planlamalarına yönelik bütünleşik, sistemli ve detaylı afet yönetim planlamalarına ihtiyaç olduğu, gençlik merkezi çalışanlarının yılın belirli dönemlerinde psiko-sosyal eğitimler alması gerekliliği görülmüştür. Gençlik merkezleri planlanırken afet hizmetlerine yönelik olarak da düşünülmesi gerektiği ve Türkiye gibi afetlere sık sık maruz kalan bir ülke için gençlik merkezlerinin afete yönelik kullanılacağı düşünüldüğünde yapılacak olan yatırımların, gençlik merkezi çalışanlarına verilecek olan eğitimlerin pek çok açıdan verimli olacağı muhtemeldir. Sonuçların ülkemizin yönetim yapısında olanlara yol gösterici bir nitelikte katkı sunması beklenmektedir.

Keywords

Gençlik, Gençlik Merkezleri, Afet, Deprem

Read: 133

Download: 61