KÜLTÜRÜN YENİDEN ÜRETİMİ BAĞLAMINDA TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ OYUN VE OYUNCAKLARIN CANLANDIRMA FİLMLERDE İNCELENMESİ: RAFADAN TAYFA DEHLİZ MACERASI ÖRNEĞİ
Analysis of Games and Toys in Animation Films in Turkish Culture according to the Context of The Cultural Reproduction: Rafadan Tayfa Dehliz Macerası

Author : Mesut AYTEKİN - Deniz OĞUZCAN
Number of pages : 3418-3449

Abstract

Yaşanılan dijital çağda, kültürün korunması ve gelecek nesillere aktarılması giderek zorlaşmaktadır. Teknolojik ve bilimsel gelişmeler, toplumun her kesimini etkilediği gibi çocuk oyunlarını ve oyuncaklarını da etkilemektedir. Geleneksel oyun ve oyuncakların yerini dijital oyunlar ve endüstriyel olarak üretilmiş oyuncakların aldığı görülmektedir. Geçmişte çocuklar tarafından beden gücü ile oynanan oyunlar ve elle yapılan oyuncaklar artık pek bilinmemektedir. Özellikle televizyon, sinema ve bilgisayarın, değişen oyun kültürüne etkisi oldukça fazladır. Zamanın bir getirisi olarak, bu araçların yöndeşmesi ve mobilize olması oyun ve oyuncak kültüründeki değişimleri hızlandırmıştır. Bu çalışmada oyun ve oyuncak kavramlarının sinemada nasıl yer aldığı incelenerek kültürün yeniden üretiminde oynadığı rol ele alınmaya çalışılmıştır. Örneklem olarak ise TRT Çocuk kanalında yayımlanan Rafadan Tayfa isimli çizgi dizinin sinema filmine uyarlanmış hali Rafadan Tayfa Dehliz Macerası seçilmiştir. Rafadan Tayfa Dehliz Macerası filminin Türk kültüründe var olan oyun ve oyuncakları barındıran hikâyesiyle kültürün yeniden üretimine hizmet ettiği düşünülmektedir. Vizyona girdiği yıl Türk Sineması’nın en çok izlenen canlandırma filmi olan Rafadan Tayfa Dehliz Macerası, doküman incelemesi ile ele alınıp betimsel içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Filmde yer alan geleneksel Türk oyunları ve oyuncakları belirlenerek kültürün yeniden üretilmesine katkısı tartışılmış; filmde yer alan oyun ve oyuncakların, çocuklara kültürlerini tanıma imkânı verme yoluyla kültürün yeniden üretimine katkı sağladığı sonucuna varılmıştır.

Keywords

Türk Sineması, Canlandırma Sineması, Oyun, Oyuncak, Kültür.

Read: 145

Download: 128