BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN HAYAT BOYU ÖĞRENME TUTUMLARINA ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2021-L
Number of pages: 541-569
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bireyin kişisel, sosyal ve mesleki hayatını kapsayan tüm çabalarını içeren hayat boyu öğrenme; hızla değişen dünyaya bireyin uyum sağlayabilmesi için zorunluluk haline gelmiştir. Birey için ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim yıllarında öğrendiği bilgiler, bireyin tüm hayat boyunca karşılaştığı sorunlara çözüm bulmasına yardım edemez ve karşılaşacağı yeni bilgi türlerini anlamlandırmasında yetersiz kalabilir. Bu açıdan bireyin karşılaştığı sorunları çözümleyebilmek ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için kendi kendine öğrenmenin yolunu bulması yani hayat boyu öğrenmeyi öğrenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin bilişim teknolojileri kullanım becerilerini ve bilgiye ulaşma yollarını geliştirmeleri amacıyla etkinlikler yapılmıştır. Bu etkinlikler öncesinde ve sonrasında uygulanan hayat boyu öğrenme tutum ölçeği puanları incelenerek etkinliklerin hayat boyu öğrenmeye etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Ön test ve son test ortalama puanlarına göre öğrencilerin hayat boyu öğrenme düzeyleri yüksek olarak yorumlanmıştır. Ön test ve son test sonuçları arasında manidar bir farklılık bulunmamıştır.

Keywords

Abstract

Lifelong learning, which includes all efforts of the individual, including personal, social and professional life; It has become a necessity for the individual to adapt to the changing world. For the individual, the information he / she learns during the primary, secondary and higher education years cannot help the individual find solutions to the problems he / she encounters throughout his / her life and may be insufficient to make sense of the new types of knowledge they will encounter. In this respect, the individual needs to find a way to learn on his / her own, that is to learn lifelong learning, in order to solve the problems he / she encounters and achieve his / her goals. In this study, activities were carried out in order to improve the 6th grade students' skills of using information technologies and their ways of reaching information. The effects of the activities on lifelong learning were tried to be determined by examining the scores of the lifelong learning attitude scale applied before and after these activities. According to the pre-test and post-test average scores, the lifelong learning levels of the students were interpreted as high. There was no significant difference between pre-test and post-test results.

Keywords