MERKEZEFENDİ VE PAMUKKALE İLÇELERİNİN (DENİZLİ) FİZİKİ COĞRAFYA ÖZELLİKLERİNİN YERLEŞMEYE OLAN ETKİLERİ

Author:

Number of pages: 3624-3652
Year-Number: 2020-XLVIII

Abstract

Bu çalışmada, Denizli ili idari sınırları içinde yer alan Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinin sahip olduğu fiziki coğrafya özelliklerinin yerleşmeye olan etkileri ele alınmıştır. Yerleşim alanlarının seçiminde etkili olan ve yerleşimin sınırlarını çizen en önemli faktör, fiziki coğrafya unsurlarıdır. Bu unsurlar içinde yer alan jeolojik ve jeomorfolojik, edafik, klimatik, hidrografik, biyocorafik faktörler sürdürülebilir şehirleşmenin temelini oluşturmaktadır. 2018 yılı itibarıyla Denizli ilindeki nüfusun %62 ‘sinin yaşadığı merkez ilçelerdeki yerleşimin dağılışında fiziki coğrafya unsurları yönlendirici olmuştur. Denizli Ovası üzerine kurulup çevreye doğru genişleyen Merkezefendi ve Pamukkale yerleşmeleri bulundukları bölgenin uygun iklim koşulları, zengin su kaynakları ve verimli toprak özelliklerinin avantajlarını kullanarak büyüyüp, gelişmiştir. Çalışmada ilçelere ait veriler kamu kurumlarından temin edilmiş, elde edilen bu veriler CBS ortamında haritalanmış, saha araştırılması yapılarak fiziki coğrafyanın yerleşmelere etkileri değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, the effects of physical geography characteristics of Merkezefendi and Pamukkale districts within the administrative borders of Denizli province are discussed. The most important factor that influences the choice of residential areas where people live and draws the boundaries of the settlement is physical geography elements. The geological and geomorphological factors, soil characteristics, climatic conditions, vegetation, hydrographic features included in these elements constitute the infrastructure of sustainable urbanization. As of 2018, physical geography elements were effective in the distribution of the settlement in the central districts where 62% of the city of Denizli lived. Therefore, the field research was done and the data of the districts were obtained from public institutions, and the data obtained were mapped in GIS environment and extensive literature research was conducted.

Keywords