MERKEZEFENDİ VE PAMUKKALE İLÇELERİNİN (DENİZLİ) FİZİKİ COĞRAFYA ÖZELLİKLERİNİN YERLEŞMEYE OLAN ETKİLERİ
The Effects of the Physical Geographic Features of the Districts of Merkezefendi and Pamukkale (Denizli) on Settlement

Author : Arzu ERSÖZ TÜĞEN -M. Ali ÖZDEMİR
Number of pages : 3624-3652

Abstract

Bu çalışmada, Denizli ili idari sınırları içinde yer alan Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinin sahip olduğu fiziki coğrafya özelliklerinin yerleşmeye olan etkileri ele alınmıştır. Yerleşim alanlarının seçiminde etkili olan ve yerleşimin sınırlarını çizen en önemli faktör, fiziki coğrafya unsurlarıdır. Bu unsurlar içinde yer alan jeolojik ve jeomorfolojik, edafik, klimatik, hidrografik, biyocorafik faktörler sürdürülebilir şehirleşmenin temelini oluşturmaktadır. 2018 yılı itibarıyla Denizli ilindeki nüfusun %62 ‘sinin yaşadığı merkez ilçelerdeki yerleşimin dağılışında fiziki coğrafya unsurları yönlendirici olmuştur. Denizli Ovası üzerine kurulup çevreye doğru genişleyen Merkezefendi ve Pamukkale yerleşmeleri bulundukları bölgenin uygun iklim koşulları, zengin su kaynakları ve verimli toprak özelliklerinin avantajlarını kullanarak büyüyüp, gelişmiştir. Çalışmada ilçelere ait veriler kamu kurumlarından temin edilmiş, elde edilen bu veriler CBS ortamında haritalanmış, saha araştırılması yapılarak fiziki coğrafyanın yerleşmelere etkileri değerlendirilmiştir.

Keywords

Merkezefendi, Pamukkale, Çürüksu Ovası, Fiziki Coğrafya, Yerleşme

Read: 42

Download: 23