MARAŞ VE ÇEVRESİNDE HAÇLILAR (1097-1149)

Author:

Number of pages: 3062-3084
Year-Number: 2020-XLVIII

Abstract

Dünya tarihinin, belirli aralıklarla tekrarlanan, önemli olgularından birisi de doğu-batı mücadelesidir. Bu mücadele ilk çağlardan bu yana devam etmektedir. Haçlı seferleri doğu batı çatışmaları içinde en uzun süren ve en kapsamlı olandır. Haçlı seferleri yaklaşık iki yüzyıl devam etmiş Avrupa’yı, Anadolu’yu Akdeniz Dünyasını ve Ortadoğu’yu, siyasi, sosyal ve ekonomik olarak etkilemiştir. Haçlı seferlerinin başlamasıyla birlikte Anadolu'ya giren Haçlı orduları Ereğli'de ikiye ayrılarak bir kolu Çukurova'ya, diğer kolu ise Kayseri, Komana, Göksun ve Maraş yolunu takiben Suriye'ye gitmiştir. Komana bölgesinden ilerleyen Haçlı ordusu bugünkü Yeşilkent (Yalak) Kasabası üzerinden Göksun'a doğru ilerlemiş, Türkler şehri terk etmişlerdir. Üç gün Göksun da kalan Haçlılar bölgedeki yerel Ermeni unsurları tarafından ağırlanmışlar ve istihbarat toplama imkânı bulmuşlardır. Maraş 15 Ekim 1097'de Haçlılar tarafından işgal edilmiştir. Haçlılar Bizans ile yapmış oldukları antlaşma gereğince bölgeyi Maraş Senyörlüğü adı altında Bizans'a terk etmiş ve Ermeni asıllı Thatul, Prensler Prensi unvanıyla vali yapılmıştır. Haçlılar, Thatul'un 1104 yılında İstanbul'a gitmesini fırsat bilerek şehri yeniden ele geçirmiştir. Bu yıllarda Keysun (Göksun) hâkimi Ermeni Gog Vasil Maraş'ı işgal etmiş ve Maraş'ı Urfa Haçlı Kontluğunun vassalı olarak yönetmiştir. Sonrasında Richard de Salerne, Gaudefroy, Baudouin ve Renaud adındaki senyörler Maraş'ı yönetmişlerdir. Elli iki yıl bölgeye hâkim olan Maraş Senyörlüğü, Selçuklu sultanı I. Mesud'un 1149'da Maraş ve çevresini fethetmesiyle yıkılmıştır. Bu çalışmada Haçlıların Maraş ve çevresine gelişi, burada yürüttükleri siyasi faaliyetler ve sonuçları incelenecektir.

Keywords

Abstract

East-West struggle is one of the most important and characteristic phenomenon that the history of the world does not change, repeated at regular intervals. This struggle has been continuing for over a thousand years. The longest and the most comprehensive of these conflicts are Crusades period. With the beginning of the Crusades, Crusader armies entering Anatolia were divided into two branches and a branch went to Çukurova, the other branch went to Syria following the path Kayseri, Comana, Marash, Göksun. Crusader armies moving from Komana region moved towards Göksun via Yeşilkent town by entering Marash. Turks left Goksun that cited with name such as Cocson and Cosor in Crusaders sources. Crusaders that remained in Goksun for three days collected intelligence and were hosted by local Armenians. Marash was occupied by the Crusaders on October 15, 1097. Crusaders left the region to Byzantine under the name of Marash Seigneurships in accordance with the agreement made with Byzantine and Armenian Thatul was appointed as governor with title prince of princes. Crusaders recaptured the city because Thatul went to Istanbul in 1104. But Armenian Koghvasil who governor of Keysun invaded Marash in the same years and ruled Marash as a vassal of the Urfa Crusaders county. Subsequently, seniors who named Richard de Salerne, Gaudefroy, Baudouin, and Renaud managed to Marash. Marash Seigneurships that dominated the region for fifty-two years were destroyed since Seljuk Sultan I. Mesut conquered the Marash in 1149. In this paper, we will examine the activities of the Crusaders in Marash and around.

Keywords