MARAŞ VE ÇEVRESİNDE HAÇLILAR (1097-1149)
The Crusades in Marash and Around (1097-1149)

Author : Mehmet Suat BAL -Seda Çalı, Sadık Piştav
Number of pages : 3062-3084

Abstract

Dünya tarihinin, belirli aralıklarla tekrarlanan, önemli olgularından birisi de doğu-batı mücadelesidir. Bu mücadele ilk çağlardan bu yana devam etmektedir. Haçlı seferleri doğu batı çatışmaları içinde en uzun süren ve en kapsamlı olandır. Haçlı seferleri yaklaşık iki yüzyıl devam etmiş Avrupa’yı, Anadolu’yu Akdeniz Dünyasını ve Ortadoğu’yu, siyasi, sosyal ve ekonomik olarak etkilemiştir. Haçlı seferlerinin başlamasıyla birlikte Anadolu'ya giren Haçlı orduları Ereğli'de ikiye ayrılarak bir kolu Çukurova'ya, diğer kolu ise Kayseri, Komana, Göksun ve Maraş yolunu takiben Suriye'ye gitmiştir. Komana bölgesinden ilerleyen Haçlı ordusu bugünkü Yeşilkent (Yalak) Kasabası üzerinden Göksun'a doğru ilerlemiş, Türkler şehri terk etmişlerdir. Üç gün Göksun da kalan Haçlılar bölgedeki yerel Ermeni unsurları tarafından ağırlanmışlar ve istihbarat toplama imkânı bulmuşlardır. Maraş 15 Ekim 1097'de Haçlılar tarafından işgal edilmiştir. Haçlılar Bizans ile yapmış oldukları antlaşma gereğince bölgeyi Maraş Senyörlüğü adı altında Bizans'a terk etmiş ve Ermeni asıllı Thatul, Prensler Prensi unvanıyla vali yapılmıştır. Haçlılar, Thatul'un 1104 yılında İstanbul'a gitmesini fırsat bilerek şehri yeniden ele geçirmiştir. Bu yıllarda Keysun (Göksun) hâkimi Ermeni Gog Vasil Maraş'ı işgal etmiş ve Maraş'ı Urfa Haçlı Kontluğunun vassalı olarak yönetmiştir. Sonrasında Richard de Salerne, Gaudefroy, Baudouin ve Renaud adındaki senyörler Maraş'ı yönetmişlerdir. Elli iki yıl bölgeye hâkim olan Maraş Senyörlüğü, Selçuklu sultanı I. Mesud'un 1149'da Maraş ve çevresini fethetmesiyle yıkılmıştır. Bu çalışmada Haçlıların Maraş ve çevresine gelişi, burada yürüttükleri siyasi faaliyetler ve sonuçları incelenecektir.

Keywords

Haçlılar, Bizans, Maraş Senyörlüğü, Türkiye Selçuklu Devleti, Urfa Haçlı Kontluğu

Read: 77

Download: 49