SİİRT ÇEVRESİNİ ETKİLEYEN 1907 DEPREMİ VE BÖLGEDEKİ BAZI OLAYLAR
The 1907 Earthquake That Affected Around Siirt und Some Events

Author : Abdulnasır YİNER
Number of pages : 2988-3005

Abstract

Anadolu’nun büyük ekseriyetinin deprem kuşağında yer aldığı herkesin malumudur. Tarih boyunca sayısız depremler meydana gelmiş, çok sayıda can ve mal kaybına yol açmıştır. Siirt’in bağlı bulunduğu Bitlis Bölgesinde de 1903 ve sonrası yıllarda şiddetli depremler meydana gelmiş, bu depremlerden Siirt ve çevresi de önemli ölçüde etkilenmiştir. Bu depremlerden sonra Siirt’in Şirvan Kazası Zivzik köylülerinden bir kısım köylüler deprem zayiatından dolayı zamanında mağduriyetlerinin giderilmediğini, istibdat döneminde kendileriyle yeterince ilgilenilmediğini gerekçe göstererek “Meşrutiyet Hükümeti”nden mağduriyetlerinin giderilmesini istemişlerdir. Bu amaçla değişik kurumlara dilekçe ile başvurarak bazı taleplerde bulunmuşlardır. Bu dilekçeler üzerine bir dizi yazışmalar yapılmıştır. Şirvan Kazası’na bağlı Zivzik Köyünden olduklarını ifade eden dilekçe sahipleri, Sultan II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesinden birkaç ay sonra, Sadaret ve Dâhiliye Nezareti başta olmak üzere muhtelif kurumlara birkaç kez dilekçe ile başvurarak bazı taleplerde bulunmuşlardır. Bu doğrultuda, Siirt Çevresini Etkileyen 1907 Depremi ve Bölgedeki Bazı Olaylar adlı makale nitel bir çalışma olup; yapılan çalışmada veriler doküman analizi tekniği kullanılmak suretiyle elde edilmiştir.

Keywords

Zivzik Köyü, Şirvan, Siirt, Deprem, Bitlis

Read: 108

Download: 80