TÜRKÇEYE YOLCULUK B1 DÜZEYİ DERS KİTABININ SÖZ VARLIĞI VE B1 DÜZEYİ ÖĞRENCİLERİN YAZILI SÖZ VARLIĞI
Examination of the Word of the Traveling to Turksh Course B1 Level Book and the Presence of Written Words of B1 Level Students

Author : Ramazan ŞİMŞEK
Number of pages : 3274-3293

Abstract

Yabancı dil eğitimi açısından söz varlığı çalışmalarının önemi ve sayısı giderek artmaktadır. Söz varlığı çalışmaları ile ihtiyaca ve duruma göre öğrenilecek öncelikli kelime listeleri araştırılmaktadır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde de söz varlığı çalışmaların sayısı giderek artarken genellikle ders materyallerinin söz varlığı üzerine odaklanılmaktadır. Öğrenen bireylerin söz varlığı da bu süreçte araştırmacılar için üzerinde durulması gereken alanlardandır. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen bireylerin yazılı ya da sözlü söz varlığı hem mevcut durumu görmek için hem de sıklık listeleri ile kıyaslamalar yapabilmek için gözetilmektedir. Söz varlığı araştırmalarının bir diğer enstrümanı ders kitaplarıdır. Ders kitapları bünyesinde yer alan metinler öğretim programı ve öğretici için çatı konumundadır. Ders kitapları söz varlığını hedef kitleye kazandırma, edindirme açısından anahtar görevi üstlenmektedir. Bu kapsamda Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen B1 düzeyi öğrencilerin yazılı söz varlığı ve derste kullanılan materyallerin okuma metinlerinin söz varlığı araştırmanın odak noktasını oluşturmaktadır. Bu çerçevede 6 haftalık B1 kuru süresince 21 öğrenciye 7 farklı kompozisyon yazdırılmıştır. Akabinde öğrencilerin yazılı söz varlığının belirlenmesi için bu kompozisyonlar bilgisayar ortamına aktarılmış; kullanılan ders kitabındaki okuma metinleri ilgili aşamalardan geçirilerek söz varlığının belirlenmesinde kullanılacak yazılım için uygun hale getirilmiştir. Ders kitabının söz varlığı ve öğrencilerin yazılı anlatımlarının söz varlığında en sık kullanılan 500 kelime farklı aralıklarda kıyaslanmıştır. Ayrıca en sık kullanılan 500 kelime sözcük türlerine göre tasnif edilerek çalışma neticelendirilmiştir.

Keywords

Söz Varlığı, Ders Kitabı, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi

Read: 76

Download: 34