KAÇAKÇILIĞIN VE TÜRKİYE KARŞITLIĞININ SURİYE'DE ORTAYA ÇIKARDIĞI ŞEHİRLER

Author:

Number of pages: 3102-3126
Year-Number: 2020-XLVIII

Abstract

Suriye I. Dünya Harbi'nden sonra Fransa'nın mandası altında devlet olmuştur. Türkiye ile Suriye arasındaki sınır hattı ise hâkim devlet Fransa yüzünden 1930'lu yıllara kadar çizilememiştir. Bu duruma Fransa'nın o dönem Türkiye ile yaşadığı Sancak sorunu ve diğer bazı sorunlar etkili olmuştur. Fransa gerek bu sorunları lehine çözüme kavuşturmak gerekse diğer bazı siyasi emelleri için Türkiye sınırına yakın yerlere, Ermenileri ve bir sebeple Türkiye ile arası bozulmuş Kürtçülük ve eşkıyalık ile nam salmış isimleri yerleştirmiştir. Biz bu makalede sınır hattına yerleştirilen bu unsurların ve sınırın o yıllarda güvensiz olmasından kaynaklı yapılan kaçakçılığın Suriye'de on yıl gibi çok kısa bir süre zarfında nasıl yeni yerleşim birimleri, şehirler kurduğu konusunu işleyeceğiz. Çalışmada arşiv belgeleri, dönem gazeteleri ve literatürdeki diğer kaynaklardan istifade edilmiştir.

Keywords

Abstract

Syria became a mandated state of France after the First World War. The border between Turkey and Syria could not be traced until the 1930s because of the dominant state, France. The Sandzak problem that France had to deal with Turkey and other problems played an effective role in this. France, for solving the problems on their behalf and for certain political goals, has placed Armenians and people who executed banditry and were advocates of Kurdish nationalism; who were known to have bad relations with Turkey, in places near the Turkish border. In this article, we will discuss how these elements placed at the border and the smuggling caused by border insecurity during these years have established new settlements and cities in Syria in a very short period of times. This study were used archive documents, period newspapers and other sources in the literature.

Keywords