6 EYLÜL 1987 REFERANDUMUNDA TURGUT ÖZAL VE SÜLEYMAN DEMİREL’İN FAALİYETLERİ

Author:

Year-Number: 2021-LI
Number of pages: 961-989
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin üçüncü referandumu olan 6 Eylül 1987 referandumu, sonuçları bakımından Türk siyaset tarihinin dönüm noktalarından biri olmuştur. Zira bu referandumla 1982 Anayasasının Geçici 4. Maddesi ile 12 Eylül öncesinin siyasi parti liderlerine konulan siyaset yasaklarının akıbeti belirlenmiştir. Ayrıca 6 Eylül 1987 referandumunun bir diğer önemli sonucu da Turgut Özal’ın Türk siyasetinin sağ cenahında, alternatifsiz kalma hayalinin son bulması olmuştur. Bu çalışmada dönemin süreli yayınları temel alınmıştır. Çalışmada 12 Eylül 1980 öncesinin politikacılarına yasak getiren ve bir darbe ürünü olan 1982 Anayasası’nın Geçici 4. Maddesine karşı Türkiye’deki sağ siyasetin önde gelen isimleri olan Turgut Özal ve Süleyman Demirel’in nasıl bir davranış sergiledikleri ilkeler ve çıkarlar bağlamında ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

The referendum of 6 September 1987, which was the third referendum in the history of the Republic of Turkey, was one of the turning points in the Turkish political history in terms of its consequences. With the referendum, the temporary 4th Article of the 1982 Constitution, which banned the leaders of political parties from political activities, was repealed and Turgut Özal’s intention of being sole alternative for the right wing ended. This article is based on the periodicals of the era. In the study, activities and attitudes of Turgut Özal and Süleyman Demirel, leading figures of the right wing in Turkey, concerning the temporary 4th Article of 1982 Constitution that banned the politicians from political life will be explained.  

Keywords