MAGNA CARTA’DA MONARŞİNİN SINIRLANMASI

Author:

Year-Number: 2021-L
Number of pages: 175-203
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İngiltere siyasal sistemi, parlamento ile krallık güçleri arasında gerçekleşen ve uzun zamana yayılan bir mücadele sonunda bugünkü şeklini almıştır. Bu sistemde bir kral/kraliçe tarafından temsil edilen Taç makamı sembolik siyasal yetkilere sahipken, başbakan, yasama ve yürütme üzerindeki ağırlığı nedeniyle asıl siyasal gücü elinde tutmaktadır. İngiltere’de monarşinin gücünün sınırlandırılması ve zaman içinde sembolik hale getirilmesi süreci parlamento doğmadan önce başlamıştır. Bu sürecin ilk önemli adımlarından biri olan Magna Carta, 1215 yılı Haziran ayında Kral John ile ağır vergilerine tepki gösteren baronlar arasında kabul edilen bir uzlaşma metni olarak ortaya çıkmıştır. Türkçe literatürde çok az ilgi görmüş olan Magna Carta, hukuk devleti anlayışı ve demokrasinin tarihsel gelişimi anlamında sonraki zamanlara kalıcı miras bırakmıştır. Bu çalışma Magna Carta’yı monarşiyi sınırlandıran maddelerini ön plana çıkartarak ele almaktadır. Bu çerçevede tarihsel bir arka plan verildikten sonra Magna Carta’nın tüm maddeleri üç farklı kaynaktan faydalanılarak incelenmiştir. Çalışma Magna Carta’nın monarşiyi ne ölçüde sınırladığını ortaya koyarken, İngiliz monarşisinin günümüzde sembolik olan yetkilerinin Magna Carta’da kendini  gösterdiğinin de altını çizmektedir.

Keywords

Abstract

England's political system emerged at the end of a long struggle between the parliament and the kingdom. In this system, while the Crown Office represented by a king/queen possesses symbolic political authority, the prime minister holds the real political power due to their significant influence in legislative and executive power. The process of restricting the monarchy's power in England and making it symbolic overtime began before the parliament was born. Magna Carta, one of the first crucial steps of this process, emerged in June 1215 as a compromise between King John and barons who reacted to his heavy taxes. Magna Carta, which has received little attention in Turkish literature, left a permanent legacy to the later times in terms of the understanding of the rule of law and the historical development of democracy. This study examines Magna Carta by highlighting its articles that restrict the monarchy. In this framework, the historical background that gave birth to the Charter was analyzed and all articles of Magna Carta were examined using three different references. In the study, while revealing out to what extent Magna Carta limited the monarchy, it was also underlined that the symbolic powers of the British monarchy today manifests themselves in Magna Carta.

Keywords