4+4+4 EĞİTİM SİSTEMİYLE BİRLİKTE RESMİ VE ÖZEL İLKOKUL İSTATİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-LIX
Number of pages: 2345-2368
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojik ve bilimsel gelişmeler toplumların ihtiyaçlarını da değiştirmiştir. Değişen bu ihtiyaçları karşılamanın en temel yolu ise eğitim olmuştur. Artan eğitim talebi devlet tarafından açılan resmî kurumlar ve sayısı gün geçtikçe artan özel kurumlar tarafından karşılanmaktadır. Bu noktada resmi ve özel okulların mevcut durumlarının bilinmesi ve karşılaştırmalar yapılması önem arz etmektedir. Bu araştırmada eğitim sisteminin temelini oluşturan ilkokul verilerini Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) istatistiklerine dayalı olarak incelemek amaçlanmıştır. Araştırmaya konu olan istatistikler 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren 4+4+4 eğitim sistemine geçilmesiyle birlikte MEB istatistiklerinde ilkokul sayılarının müstakil olarak verilmesinden dolayı ele alınmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma yönteminden durum deseni kullanılmıştır. Bu araştırmada doküman incelemesi yapılmıştır. Doküman olarak 2012-2020 yılları arasında yayımlanan MEB istatistik raporları kullanılmıştır. Bu raporlar amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örneklemeyle seçilmiştir. Araştırmada kurum sayılarının resmi ilkokullarda azalmasına karşın özel ilkokullarda arttığı, derslik sayıları ve öğretmen sayılarının hem resmi ilkokullarda hem de özel ilkokullarda arttığı, öğrenci sayılarının resmi ilkokullarda azaldığı, özel ilkokullarda ise arttığı, kadın öğretmen sayısının hem resmi hem de özel ilkokullarda erkek öğretmenlere göre daha yüksek olduğu bulgularına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Technological and scientific developments have also changed the needs of societies. The most basic way to meet these changing needs has been education. Increasing demand for education is met by public institutions opened by the state and private institutions, the number of which is increasing day by day. At this point, it is important to know the current situation of public and private schools and to make comparisons. In this study, it was aimed to examine primary school data based on MEB statistics. Statistics that are the subject of the research have been handled since the number of primary schools is given separately in the MEB statistics due to the transition to the 4+4+4 education system as of the 2012-2013 academic year. In this study, the case design, which is one of the qualitative research methods, was used. In the study, document analysis was carried out and MEB statistical reports published between 2012-2020 were used as documents. These reports were selected by criterion sampling from purposive sampling methods. In the research, it was found that although the number of institutions decreased in public primary schools, it increased in private primary schools, the number of classrooms and the number of teachers increased both in public primary schools and private primary schools, the number of students decreased in public primary schools, but increased in private primary schools, and the number of female teachers was higher than male teachers in both public and primary schools. 

Keywords