PLANLAMADAN DEĞERLENDİRMEYE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME

Author:

Number of pages: 1468-1508
Year-Number: 2022-LVII

Abstract

Hayatın her alanını etkileyen Covid-19, özellikle eğitimin sürekliliğini sağlayabilmesi, her türlü koşulda etkili ve kesintisiz olabilmesi için köklü ve planlı reformlara ihtiyaç olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın amacı, yüzyüze ve çevrimiçi öğrenmenin olumlu yönlerini bir araya getirerek öğrenci merkezli anlayışla oluşturulan harmanlanmış öğrenmenin planlamadan değerlendirmeye etkisini incelemektir. Ayrıca, öğrenen ve öğreten için kazanımları ve sınırlıklarını inceleyerek değişen dünyada eğitime yansıyan etkilerini tartışmaktır. Bu çalışma, harmanlanmış öğrenmenin uygulaması hakkında güncel çalışmalardan yararlanılarak oluşturulan sonuç ve önerilerle alana katkı sağlaması amaçlanan bir derleme çalışmasıdır. Bu araştırmanın sonuçları, harmanlanmış öğrenmenin planlanma, uygulama ve değerlendirme aşamalarının sınırsız  çevrimiçi araçlarla ve öğrenme ortamları ile gerçekleştirilebileceğine dikkat çekmektedir.  Verimli bir harmanlanmış öğretimin aktif öğrenme yaklaşımları ile bütünleştirilmesinin mümkün olduğu düşünülmektedir. Harmanlanmış öğrenmenin etkili bir şekilde uygulanması için etkili öğrenme tasarımlarının öğrenci merkezli olacak şekilde planlanması gerekir. Harmanlanmış öğrenmenin, eğitim liderlerinin, öğretmenlerin, anne babaların işbirliği ile öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşımla planlandığında, uygulandığında ve değerlendirildiğinde etkisi uzun süreli ve kalıcı olan sürdürülebilir bir yaklaşım olacağı beklenmektedir.

Keywords

Abstract

       

Keywords