1970-2020 Dönemi için Matematik Eğitimi Araştırmalarındaki En Etkili 500 Makale: Bibliyometrik Atıf Analizi

Author:

Year-Number: 2022-LIX
Number of pages: 2241-2270
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, 1970-2020 dönemi için matematik eğitimi araştırmasındaki en çok atıf alan 500 makaleyi belirlemek ve değerlendirmek, daha sonra bibliyometrik atıf analizi kullanarak bu tarihsel platformun evrimi üzerindeki etkisini tartışmaktır. Amerika Bileşik Devletleri (ABD) en çok atıf alan 500 makale, araştırmacılar ve kurumlar açısından en yüksek yüzdeye sahip olan en verimli ülkedir. En üretken kurum Wisconsin Üniversitesi olup ABD’de bulunmaktadır. Belçika’daki KU Leuven Üniversitesinden Verschaffel L 34 makalesi ile en üretken yazardır.  Journal for Research in Mathematics Education (JRME) ise en önde gelen dergidir. Matematik başarısı, en çok atıf alan 500 makale en çok ilgi gören ve en çok çalışılan konudur. Matematik eğitimi araştırmalarının kökenini esas olarak matematik eğitimi literatürü ardından genel eğitim, psikoloji, eğitim teknolojisi, biliş ve beyin araştırmaları ile eğitim psikolojisi izlemektedir. Aynı zamanda bu çalışma, bibliyometrinin tüm klasik yasalarının yaklaşık 40 yıl önce kuramsallaşmasına rağmen, bu yasaların matematik eğitimi araştırmalarının mevcut evrimini hala aydınlatabildiğini ortaya koymaktadır. Bu önemli sonuçlara dayanarak, bu araştırma bibliyometrik atıf analizi kullanarak matematik eğitim araştırmalarının kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlamaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to identify and assess the 500 most-cited articles in mathematics education research for the period 1970-2020, and then discuss the impact on the evolution of the historical platform by using bibliometric citation analysis. The USA is the most productive country in terms of having the highest percentage of the top 500 papers, researchers, and institutions. The most productive institution is The University of Wisconsin located in the United States. Verschaffel L from KU Leuven in Belgium is the most prolific researcher, with 34 articles. The Journal for Research in Mathematics Education (JRME) is the leading journal. Mathematics achievement is the most studied topic that has garnered the greatest interest in the top 500 articles. Mathematics education research has its origins mainly in the literature of mathematics education, followed by general education, psychology, educational technology, cognition and brain research, and educational psychology. This study also reveals that although all the classic laws of bibliometrics were theorized about 40 years ago, these are still capable of clarifying the current evolution of mathematics education research. Based on these important results, the study portrays a comprehensive understanding of mathematics education research by using bibliometric citation analysis. 

Keywords