1 ŞUBAT 1944 BOLU - GEREDE DEPREMİ’NİN ÇANKIRI VİLÂYETİNE ETKİLERİ

Author:

Year-Number: 2022-LX
Number of pages: 3068-3091
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çankırı vilâyeti dünyanın en aktif fay hatlarından biri olan Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerinde bulunmaktadır. Bu nedenle ilin önemli bir kısmı 1. derece deprem riski taşımaktadır. Tarihsel süreç içerisinde Kuzey Anadolu Fayı’nın ve bu faya bağlı tali fayların bu çevrede ki kısmı üzerinde gerçekleşen depremler Çankırı’yı etkiledi ve vilâyette büyük can ve mal kayıplarına sebep oldu. Çankırı bu depremler nedeniyle kayıplara uğradı ve kalkınması olumsuz etkilendi. Cumhuriyet döneminde Çankırı ve çevresini etkileyen en şiddetli ve en yıkıcı deprem 1 Şubat 1944 günü meydana geldi. 7,4 şiddetinde ki bu depremin merkez üssü Bolu’nun Gerede ilçesiydi. Bu deprem başta Çerkeş olmak üzere Çankırı vilâyetinin önemli bir kısmında büyük hasara yol açtı. Kış mevsiminin ağır geçmesi ve deprem nedeniyle demiryolunun zarar görmesi ilk başlarda felaketzedelere yardımı bir hayli zorlaştırdı. Depremin psikolojik ve sosyo-ekonomik olumsuz etkisi uzun süre devam etti. Bu çalışmamız 1944 Bolu-Gerede Depremi’nin Çankırı’ya etkileri arşiv kaynakları, dönemin ulusal basını, yerel basını ve mevcut literatür temel alınarak hazırlandı.

Keywords

Abstract

Çankırı province is located in North Anatolian Fault (NAF) which is one of the most active fault line in the world. Therefore, the important part of the province takes first degree earthquake risks. North Anatolian Fault and its subsidiary fault lines affected Çankırı, and it had caused major loss of life and property during the historical process. Because of the earthquakes, Çankırı experienced losses and it was negatively affected in terms of development. The earthquake which was the most severe and devastating earthquake that affected Çankırı and its surroundings occured on 1st of February in 1944. The epicenter of this 7,4 magnitude-earthquake was Gerede town of Bolu. It brought about a great damage especially Çerkeş and the other towns of Çankırı. Bad weather conditions and damaged railway obstructed aids to the victims. The negative effects took a long time both psychologically and socio-culturally. This study is based on sources of the effects of 1944 Bolu- Gerede earthquake to Çankırı archieves, national and local press of the period and current literature.

Keywords