BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDEKİ ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE YÖNELİK KAYGI DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-LVIII
Number of pages: 1651-1666
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada bilim ve sanat merkezi öğrencilerinin İngilizce dersine yönelik kaygı düzeylerini farklı değişkenler açısından incelenmiştir. Bu kapsamda,  öğrencilerin İngilizce dersine yönelik kaygıları, cinsiyetlerine göre İngilizce dersine yönelik kaygı düzeyleri farkı, eğitim gördükleri örgün öğretim kurumu türüne göre İngilizce dersine yönelik kaygı düzeyleri farkı, bilim ve sanat merkezi eğitim programı kademelerine göre İngilizce dersine yönelik kaygı düzeyleri farkı belirlenmiştir. Buna ek olarak öğrencilerin aile eğitim düzeyleri ile öğrencilerin İngilizce dersine yönelik kaygı düzeyleri arasında fark olmadığı da ortaya çıkarılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin İngilizce dersine yönelik kaygı düzeylerinin yüksek olduğu, kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre kaygı düzeylerinin daha düşük olduğu, devlet okulu öğrencilerinin özel okul öğrencilerine göre kaygı düzeylerinin daha düşük olduğu, öğrencilerin öğrenim görülen kademe türlerine göre sıra ortalamaları puanlarına göre kaygı düzeylerinin arasında anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. Buna ek olarak öğrencilerin annelerinin eğitim düzeylerine göre kaygı düzeyleri arasında anlamlı farklılık olmadığı, babalarının eğitim düzeylerine göre kaygı düzeylerinin arasında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür

Keywords

Abstract

In this study, the anxiety levels of science and art center students towards the English lesson were examined in terms of different variables. In this context, the anxiety levels of the students towards the English lesson, the difference in the anxiety levels towards the English lesson according to their gender, the difference in the anxiety levels towards the English lesson according to the type of formal education institution they were educated, and the difference in the anxiety levels towards the English lesson according to the BİLSEM education program levels were determined. In addition, it was revealed that there was no difference between the family education levels of the students and the anxiety levels of the students towards the English lesson. According to the results of the research, there is a significant difference between the anxiety levels of the students towards the English lesson, the lower anxiety compared to male students, the lower anxiety levels of public school students compared to private school students, and the level of anxiety of students according to the level of education level no difference was found. In addition, it was seen that there was no significant difference between the anxiety levels of the students according to the education levels of their mothers, and there was a significant difference between the anxiety levels of the students according to the education levels of their fathers.

Keywords