DİJİTAL ÇAĞDA YENİ BİR YAYINCILIK FORMATI: PODCAST

Author:

Year-Number: 2022-LX
Number of pages: 2989-3011
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dijitalleşmenin de etkisiyle kitle iletişim araçlarının gün geçtikçe yaygınlaşarak farklılaşması neticesinde iletişim alanında yeni birçok mecranın ortaya çıktığı görülmektedir. Bu mecralardan biri de podcastlerdir. Podcastlerin Türkiye’deki ve dünyadaki mevcut durumunun, genel özelliklerinin, sınırlılıklarının, ekonomik yapısının, gelir modellerinin, avantaj ve dezavantajlarının, ana akım medya ve radyo yayıncılığı ile arasındaki ilişkilerinin değerlendirildiği bu çalışma nitel bir fenomenoloji araştırması olarak tasarlanmıştır. Bu doğrultuda her biri farklı mesleklere sahip olmakla birlikte aktif olarak podcast içerik üreticiliğini sürdüren dört podcaster araştırmanın çalışma grubu olarak belirlenmiş ve katılımcıların podcastlere yönelik algı, görüş ve deneyimlerinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen bir yarı-yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla yüzyüze görüşmeler yapılarak toplanmış ve akabinde içerik analizine tabi tutulmuştur. Bulgular; podcastlerin sevilen ve tercih edilen, radyo yayıncılığına ve ana akıma rakip olmaktan çok alternatif bir format olarak değerlendirilen, içerik, süre ve katılım gibi kriterlerde daha demokratik ve çok sesli bir yapı barındıran, batılı ülkelere kıyasla Türkiye’de henüz gelişme aşamasında olan ve gelişimini artan ivmeyle sürdüren bir format olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Keywords

Abstract

The digitalization of broadcasting technologies has had a transformative effect on the mass media, which has resulted in the emergence of new communication channels. One of these channels is podcasting. Designed as phenomenological qualitative research, this study evaluates the current situation, general features, limitations, economic structure, income models, and advantages/disadvantages of podcasting. It also examines the relationship between mainstream media, radio broadcasting, and podcasting in Turkey and in the world. Within this context, four podcasters, who actually have different occupations, but actively produce podcast content, were interviewed to reveal their perception, viewpoints, and experiences in relation to podcasts. Research data were collected through a semi-structured interview form developed by the researchers and then the processes and procedures of content analysis were executed. The results indicate that being a favored and preferred form of broadcasting, podcasting is considered an alternative format rather than a rival for radio broadcasting and mainstream media forms. Podcasts were also seen as having a more democratic and multi-vocal structure according to several criteria such as their content, length, and participation models. It is seen that compared to other countries, podcasting in Turkey is still in a process of development.

Keywords