HAZIR GİYİMDE KARMA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI ÜZERİNE NİTEL ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2022-LX
Number of pages: 3417-3447
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tasarım ve üretimin başarısı açısından araştırmalarda nicel, nitel ve karma gibi farklı araştırma yöntemleri kullanılmaktadır. Nicel araştırmalar sayılabilen değişkenler arasındaki ilişkileri inceler. Nitel araştırmalar, gözlem, deneyim, doküman analizi kullanımıyla yoruma dayalı yaklaşım içerir. Günümüzde Endüstri 4.0, dijitalleşme ve küreselleşme ile nicel ile nitel araştırmaları birleştiren karma araştırma yöntemi çok kullanılmaktadır. Karma araştırma yöntemi hazır giyim sektöründe de özellikle 1990’lı yıllardan beri üretim yöntemleri, verimlilik, ticari koleksiyonların başarısı açısından tercih edilmektedir. Bu çalışmada; hazır giyim işletmelerinin günümüz teknolojisi ve küresel rekabet koşullarında ticari koleksiyonlarının tasarımı ve üretim sürecini yönetirken karma araştırma yöntemlerini ne kadar tercih ettikleri incelenmiştir. Bu amaçla araştırmada doküman analizi kullanılmıştır. Döküman analizine girdi olarak Türkiye hazır giyim pazarına yön veren markalardan Beymen ile markanın sahibi Boyner grubu, Vakko ve LC Waikiki gibi hızlı moda ve günlük giyim modasında marka bilinirliliği yüksek markaların müşteri hizmetleri çalışma sistemleri, faaliyet raporları, sürdürülebilirlik raporları incelenmiştir. Makale ayrıca karma araştırma yöntemleri, hazır giysi tasarımı ve pazarlamasında bu yöntemlerin kullanımı  hakkında potansiyel araştırmacılar için  bilgi sunmaktadır. Tartışma ve sonuç bölümünde araştırmacılara önerilere ek olarak hazır giysi tasarımı ve pazarlaması alanındaki profesyoneller için araştırma kapsamındaki markalar ekseninde öneriler getirmektedir.

Keywords

Abstract

In terms of the success of design and production, different research methods such as quantitative, qualitative, and mixed are used in research. Quantitative research examines the relationships between countable variables. Qualitative research includes an interpretive approach with the use of observation, experience, and document analysis. Today, Industry 4.0, digitalization and globalization, and the mixed research method that combines quantitative and qualitative research are widely used. The mixed research method has been preferred in the ready-to-wear industry, especially since the 1990s, in terms of production methods, efficiency, and the success of commercial collections. In this study, in today's technology and global competition conditions, it has been examined how much the ready-made clothing companies prefer mixed research methods while managing the design and production process of their commercial collections. For this purpose, document analysis was used in the research. As input to the document analysis, customer service working systems, annual reports, and sustainability reports of brands with high brand awareness in fast fashion and casual wear fashion such as Beymen, the owner of the brand, Boyner group, Vakko and LC Waikiki, which are the brands that shape the Turkish ready-to-wear market, were examined. The article also provides information for potential researchers about mixed research methods, the use of these methods in apparel design and marketing. In the discussion and conclusion part, in addition to the suggestions to the researchers, suggestions are made for the professionals in the field of ready-made clothing design and marketing on the axis of the brands within the scope of the research.

Keywords