İNÖNÜ DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE SPOR: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI BİR ARAŞTIRMA (1946-1950)

Author:

Year-Number: 2022-LXI
Number of pages: 4313-4351
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale İnönü döneminin İkinci Dünya Savaşı sonrası spor faaliyetlerine yönelik hazırlanmıştır. Çalışma, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü (BTGM) bütçesi (1946-1950); BTGM faaliyetleri (1946-1950) olarak iki ana başlık halinde ele alınmıştır. Bu kurumun icraatları başta tablolar olmak üzere metin içerisinde belirtilen çeşitli rakamlara dayandırılmıştır. Çalışmanın literatürünü birinci elden kaynaklardan alınan bilgiler teşkil etmiştir. İnönü döneminde ülke içi ve dışında gerçekleştirilen spor karşılaşmalarıyla bunlardan elde edilen başarılar metnin esasını oluşturmaktadır. Çalışmadan elde sonuçlar şöyle tespit edilmiştir:  İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türk ekonomisinin iyi yönde seyretmemesine rağmen BTGM’ye yıldan yıla düzenli ödenekler temin edilmesi, her türlü spor faaliyetinin yapılmasının önünü açmıştır. Akabinde ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirilen karşılaşmalar sporun gelişimi yönünde atılan ikinci adımı meydana getirmiştir. Dahası, 1948 Yaz Olimpiyat Oyunlarında Türkiye’nin atletizmde ilk kez bir bronz madalyaya sahip olup ve güreşte de altısı altın, dördü gümüş ve ikisi de bronz olmak üzere toplamda 11 madalya kazanarak uzun yıllar kırılması güç bir rekoru elde etmesi, Türk sporunun gelişiminde önemli kilometre taşı teşkil etmiştir.

Keywords

Abstract

This article addressed sports activities after the Second World War (post-war) in the Inonu era. The study focused on two main headings: (1) the General Directorate of Physical Education (GDPE) budget (1946-1950) and (2) GDPE activities (1946-1950). The efforts undertaken by the GDPE are based on various figures stated in the text, especially tables. Data were collected from primary sources. The text concentrated on national and international sports events and achievements during the Inonu period. The results are as follows: Although the post-war Turkish economy was not doing well, the government funded the GDPE every year, paving the way for all kinds of sports activities. National and international sports competitions contributed to the development of sports in Turkey. Moreover, Turkey participated in the 1948 Summer Olympic Games and won a bronze medal for the first time in athletics and six gold, four silver, and two bronze medals in wrestling, which was a long-standing record. It constituted an important milestone in the development of Turkish sports.

Keywords