TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜNDE 2011-2020 YILLARI ARASINDA YAŞANAN İŞ KAZASI İSTATİSTİKLERİNİN İŞYERİ, İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME VERİLERİ KULLANILARAK KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2022-LXI
Number of pages: 3847-3862
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tüm Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de yaşanan iş kazaları gerek sosyal gerekse ekonomik olarak toplumları olumsuz yönde etkilemektedir. Türkiye’de 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu mevzuattaki konuyla ilgili önemli bir boşluğu doldurmuş ancak sonraki süreçte ülkedeki iş kazaları sayıları katlanarak artmaya devam etmiştir. Bu durumun temel sebebi ise gerçekte yaşanan iş kazalarının istatistiklere tam olarak yansımaması nedeniyle hayata geçirilen politikaların yetersiz kalmasıdır. Benzer durum kayıt dışı istihdamın en fazla olduğu inşaat sektöründe de görülmektedir. İnşaat sektörü; iş kazalarının ve iş kazası sonucu ölümlerin bilinen genel önlemlerle istenilen seviyede indirilemediği ana iş kollarının başında gelmektedir. Türk inşaat sektöründe yaşanan iş kazalarını ve iş kazaları sonucu ölümleri azaltılabilecek yenilikçi politikaların inşa edilebilmesi için öncelikli olarak sektörde mevcut durumun doğru parametreler kullanılarak analiz edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada inşaat sektöründe 2011-2020 yılları arasında yaşanan iş kazaları ve iş kazası sonucu ölümler, sektördeki işyeri, istihdam ve ekonomik büyüme verileri kullanılarak analiz edilecek ve değerlendirilecektir.

Keywords

Abstract

Occupational accidents in Turkey, as well as in the whole world, negatively affect societies both socially and economically. The Occupational Health and Safety Law No. 6331, which entered into force in 2012 in Turkey, filled an important gap in the legislation, but the number of work accidents in the country continued to increase exponentially in the following period. The main reason for this situation is the inadequacy of the implemented policies due to the fact that the actual occupational accidents are not fully reflected in the statistics. A similar situation is observed in the construction sector, where unregistered employment is the highest. The construction sector is one of the main lines of business where work accidents and deaths as a result of work accidents cannot be reduced to the desired level with known general measures. In order to build innovative policies that can reduce work accidents and deaths as a result of work accidents in the Turkish construction industry, the current situation in the industry should be analyzed using the right parameters. In this study, occupational accidents and deaths as a result of occupational accidents in the construction sector between 2011-2020 will be analyzed and evaluated using data on workplace, employment and economic growth in the sector.

Keywords