Yayın Detay


 • Title : Aktif Spor Yapan ve Aktif Spor Yapmayan Spor Bilimleri Öğrencilerinin Liderlik Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Isparta Örneği

 • First Author : Hasan ULUKAN

 • Authors : -

 • Keywords : Sports Seince, Student, Leadership, Leadership Orientation.

 • Basic Area : Spor Bilimleri

 • Page Id : 1910-1928

 • Rank Id : 24

 • Year : 2020

 • Volume : null

 • DOI : 10.29228/joh.43153

 • Yayına Git