Yayın Detay


 • Title : Armenıans in The Ottoman-Iran Borders: Actıvıtıes of Iran's Armenıans in The Hakkarı Regıon

 • First Author : Fehminaz ÇABUK

 • Authors : -

 • Keywords : Ottoman, Iran, Armenians, Hakkari, Border

 • Basic Area : Sosyal Bilimler /Tarih

 • Page Id : 1341-1364

 • Rank Id : 06

 • Year : 2019

 • Volume : null

 • DOI : 10.29228/joh.37048

 • Yayına Git