ÖĞRETMENLERİN ALGILANAN STRES DÜZEYLERİNİN ÇALIŞMA TUTKUNLUĞUNA ETKİSİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Investıgatıon of the Effect of Teachers 'Perceıved Stress Levels on Workıng Purpose of Varıous Varıables

Author : Çetin TAN - - Önder ŞANLI - Büşra BOZANOĞLU
Number of pages : 70-96

Summary

Keywords

Algılanan stres, çalışmaya tutkunluk, öğretmenler.

Read:1860

Download: 896