TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ VE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ AÇISINDAN KADIN EMEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Woman's Gender Roles and Evaluatıon of Women's Labor in the Terms of Gender Roles

Author : Hatice ÖZER
Number of pages : 295-333

Summary

Keywords

Cinsiyet, toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet rolleri, kadın emeği.

Read:1835

Download: 912