TÜRKİYE İLE BAZI AVRUPA ÜLKELERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of Efficiency of Physical Education Courses in Turkey and Certain European Countries

Author : Resul AĞIRTAŞ - - Mustafa KARADAĞ - Yüksel SAVUCU - Y. Süreyya SEZER - A. Serdar YÜCEL - Oktay KIZAR
Number of pages : 429-446

Summary

Keywords

Beden Eğitimi ve Spor, Eğitim, Fiziksel Aktivite.

Read:1160

Download: 248