YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMLERİ: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÜZERİNDEN BİR ANALİZ
Urban Informatıon Systems ın Local Governments: An Analysıs from Metropolıtan Munıcıpalıtıes

Author : Ahmet ÖZASLAN - - Elvettin AKMAN
Number of pages : 230-276

Summary

Keywords

Yerel Yönetimler, Büyükşehir Belediyesi, Teknoloji, Kent Bilgi Sistemleri.

Read:1761

Download: 868