ÖĞRETMENLERİN OKUL BİNALARININ FİZİKSEL KOŞULLARINA İLİŞKİN ALGILARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Investıgatıng Teacher Perceptıons on Physıcal Condıtıons of School Buıldıngs in Terms of Some Varıables

Author : Abidin DAĞLI - - Gülsen GENÇDAL
Number of pages : 38-69

Summary

Keywords

İlkokul, okul binaları, okul binalarının fiziksel koşulları.

Read:1949

Download: 968