Journal of History School

ISSN:1308-5298

ANI ŞEHRİ’NİN DOĞUŞ VE KARSELİ DERGİLERİNE YANSIYAN YÜZÜ


Anı Şehri Kars’ın kırk km güneydoğusunda İslam öncesi ve sonrası yaklaşık sekiz yüz yıla yakın Türk hanlıklarının merkezi olmuş, birçok millete ev sahipliği yaptığı için kültür zengini bir şehirdir. 1064’te Selçuklu hükümdarı Alparslan tarafından Anı Şehri’nin fethi bütün Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesinde atılan ilk ve en önemli adımdır. 1064’te Türklerin Anadolu’ya giriş kapısı olan Anı, çeşitli milletleri bünyesinde barındırmıştır. 1647’de Evliya Çelebi, Kağızman’dan Erivan’a geçerken Anı için harap küçük bir kale tabirini kullanmıştır. O yıllarda harabe halinde olan Anı’nın ne zaman ören yeri haline geldiği bilinmemektedir. Anı Şehri’nin fetih tarihi Kars ve Kars halkı için her zaman kutsal kabul edilmiştir. Bu bağlamda 16 Ağustos 1964’te Anı’nın fethi, Anadolu’nun Türk yurdu haline gelişinde çok önemli bir role sahip olduğu için 1970’lere kadar, Kars’ta her yıl büyük kutlama törenleri yapılmıştır. Örneğin her zaman açık havada kutlama yapılırken, şehrin alınışının dokuz yüz birinci yıl dönümünde genel seçim dönemine denk gelmiş ve kutlamaları aksatmamak maksadıyla kapalı salon kutlamaları yapılmıştır. Dokuz yüz ikinci yıl dönümünde yani 14-18 Ağustos 1966’da geniş çaplı kutlamalar yapılmıştır. Tarihi önemi büyük olan Anı Şehri’nin tarihi zenginliği bugün pek çok kişi tarafından bilinmemektedir. Çalışmada tarihini bilmeyen milletlerin geleceğini başkası çizer şiarıyla hareket edilmiş bu konudaki bilgi açığı bir nebze kapatılmaya çalışılmıştır. Türkiye’de açılan halkevleri ile ortalama aynı dönemlerde açılan Kars Halkevi’nin basın yayın organlarından olan Karseli ve Doğuş Dergileri bu eksiği gidermek için bir rehber misyonu yüklenmiştir. Tarihi ve tüm özellikleriyle ilgili olarak Kars Halkevi Doğuş ve Karseli dergilerinde konuyla ilgili çok fazla ayrıntı verilmiş, bilhassa tarihi dokusu adım adım işlenmiştir. Çalışmada bu dergiler taranarak Anı Şehri hakkındaki bilgi eksiği ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. Ulaşılması istenilen hedef doğrultusunda mezkur dergilere ağırlık verilmiş, konuyla ilgili olarak ulaşılabilen kaynaklar incelenmiş ve okuyucunun Anı şehri hakkında bilgi sahibi olması arzu edilmiştir.


Keywords


Anı, Tarih, Alparslan, Doğuş Dergisi, Kars Eli Dergisi

Author: Arzu BOY
Number of pages: 1298-1323
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/joh.24689
Full text:
Paylaş:
Journal of History School
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.