Journal of History School

ISSN:1308-5298

SPOR BİLİMLERİ ALANINDA ÖZEL YETENEK SINAVINA GİREN ADAYLARIN ÇOKLU ZEKÂ ALANLARININ İNCELENMESİ


Zekâ bir sporcunun ileri seviyelere gelmesinde önemli rol oynar. Araştırmamızda beden eğitimi ve spor bölümleri özel yetenek sınavına giren adayların zekâ türlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmanın evrenini Türkiye’deki Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu özel yetenek sınavına giren adaylar, örneklemi ise Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu özel yetenek sınavına giren adaylar oluşturmuştur. Gardner (1993)’ın Çoklu Zekâ kuramında bahsettiği sekiz tür zekâ incelenmiştir. Puanların aralığı çok gelişmiş ile gelişmiş değil arasında değişmektedir. Verilerin normallik dağılımına bakılmış ve araştırma verilerinin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Verilerin analizinde Independent Sample T testi ve One Way Anova testleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarında spor branşı, yaş, cinsiyet, beden eğitimi ve spor bölümünü kazanma ve ekonomik durum değişkenlerinde istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar bulunmuştur. Sonuç olarak doğa zekâsı, bedensel zekâ ve sosyal zekâ alanları beden eğitimi bölümlerine hazırlanan adaylar için önemlidir. 23-25 yaş grubundaki adayların lehine sonuçlar bulunmuştur. Adayların kendilerini geliştirebilecek etkinliklere katılması önerilmektedir.


Keywords


Spor, Spor bilimleri, Çoklu Zeka, Özel yetenek

Author: Burak GÜRER - Duygu POLAT, Mürsel BİÇER
Number of pages: 1613-1628
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/joh.24758
Full text:
Paylaş:
Journal of History School
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.