Journal of History School

ISSN:1308-5298

AVRUPA DÜŞÜNCESİNDE BİR PRENSİN “PRENS”E CEVABI


Avrupa’nın zihin dünyasını etkileyen tarihsel kırılma noktaları vardır. Bu kırılma noktaları bağlamında, aynı zamanda bu zihin dünyasını şekillendiren isimler/düşünürler de yer almaktadır. Şüphesiz Rönesans Avrupa’sının en dikkat çekici isimlerinden olan Machiavelli bu isimlerden/düşünürlerden birisidir. Machiavelli’nin yaşadığı 15. yüzyıl sonu ve 16. yüzyıl başlangıcında İtalya’daki politik buhranlar düşünürün düşünce dünyasını etkileyen gelişmeler arasında yer almıştır. Machiavelli, yaşamının ardında birçok eser bırakmasına karşın “Prens”, dünya kapsamında en çok bilinen, tartışılan ve iz bırakan eseridir demek yanlış olmayacaktır. Prens’te yer alan düşünceler birçok farklı perspektiften birçok farklı bağlamda tartışma yaratmıştır. Bu açıdan bu düşüncelere karşı geliştirilen argümanlar da söz konusu olmuştur. İşte bu çalışma da Machiavelli’nin “Prens” adlı eseri ile 18. yüzyıl Prusya’sında tarih sahnesine çıkmış olan Büyük Frederik tarafından kaleme alınan ve “Prens”e bir cevap niteliğinde olan “Anti-Makyavel” ya da “Machiavelli’yi Eleştirme/Çürütme Denemesi” adlı eseri karşılaştırma amacını taşımaktadır.


Keywords


Machiavelli, Prens, Büyük Frederik, Anti-Makyavel.

Author: Samet ZENGİOĞLU
Number of pages: 223-245
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/joh.24759
Full text:
Paylaş:
Journal of History School
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.