Journal of History School

ISSN:1308-5298

YENİ SOSYALLEŞME MEKÂNLARI: ALIŞ VERİŞ MERKEZLERİ


Küreselleşme süreci toplumların sosyal ve kültürel özelliklerinde bazı değişikliklere yol açmıştır. Hızla dünya geneline yayılan tüketim ürünleri, markalar ya da “Amerikan tarzı yaşam” alışkanlıkları insanları etkisi altına almıştır. Bu durum, tüketim kültürü kavramının ortaya çıkmasına ve toplumlarda kabul görmesine neden olmuştur. Tüketim kavramını sadece ekonomiyle ilişkilendirmek kavramı açıklayabilmek için yetersiz kalır. Günümüzde insanlar tarafından her şey tüketilmektedir. Tüketilen en önemli unsur ise toplum içindeki değerlerdir. Değerlerin tüketilmesi, insanları bir araya getiren, birleştiren kültür unsurlarıyla ilgilidir. Bu anlamda sosyalleşme kavramı da geleneksel anlamından uzaklaşmış, yeni sosyalleşme ya da bir arada zaman geçirme mekânları oluşturulmuştur. Bugün alış veriş merkezleri her ne kadar ticari faaliyetleri ve tüketimi akıllara getirse de belki de göz ardı ettiğimiz en önemli nokta değerlerin tüketildiği merkezler olarak karşımıza çıkmasıdır.


Keywords


Tüketim, Alışveriş Merkezi, Küreselleşme, Sosyalleşme.

Author: İbrahim AKKAŞ
Number of pages: 874-883
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/joh.24774
Full text:
Paylaş:
Journal of History School
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.