Journal of History School

ISSN:1308-5298

BOSNA-HERSEK SAVAŞINDA ALIJA IZETBEGOVIC’İN DIŞ POLİTİKASI (1992-1995)


Dağılan Yugoslavya sonrası Sırp milliyetçiliğinin ve yayılmacılığının bir sonucu olarak Bosna-Hersek iç savaşı yaşanmıştır. Savaşta Boşnak, Hırvat ve Sırp güçleri birbirlerine karşı amansız bir mücadele içerisine girmiş, sonucu ise Sırplara karşı Boşnak-Hırvat ittifakı ile NATO operasyonları belirlemiştir. Üç etnik gruplu Bosna’da nüfusun çoğunluğunu Boşnaklar oluşturmakla birlikte askeri ve siyasi yönden en zayıf halka da yine Müslüman Boşnaklardı. Bu da savaşta en fazla Boşnakların zarar görmesine sebep olmuştur. Alija Izetbegovic, cumhurbaşkanı olarak savaş süresince takip ettiği dış politikasının temelinde Bosna’nın bütünlüğünün korunmasını esas almıştır. Zira bu noktada Izetbegovic, Boşnakların Balkanlarda tutunacakları bir ülke olmadığının bilincindeydi. Bu bakımdan o, Boşnaklar için var olma mücadelesinde savaşı bitirmek için uluslararası organizasyonları her platformda harekete geçirmeye çalışmıştır. Savaşı er veya geç Batının yapacağı bir müdahalenin sonlandırabileceğinin farkında olan Izetbegovic, dış politikasının ana hatlarını bu yönde oluşturmuştur


Keywords


Bosna-Hersek, Sırp Milliyetçiliği, Izetbegovic’in Dış Politikası, Barış Planları, NATO.

Author: Recep ÇELİK
Number of pages: 196-222
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/joh.24775
Full text:
Paylaş:
Journal of History School
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.