Journal of History School

ISSN:1308-5298

GİRESUN İLİ ESPİYE İLÇESİ MESKÛN YER ADLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME


Yer adlarının veriliş şeklini, anlamını ve geçirmiş oldukları değişimi inceleyen bilim dalı olan toponomi (toponymie) ülkemizde pek çok alandan araştırmacıların ve konuya ilgi duyanların üzerinde çalıştığı bir disiplindir. Tarih, coğrafya ve özellikle edebiyat gibi çeşitli disiplinlerden pek çok araştırmacı bugüne kadar Türkiye toponomisi hakkında ulusal ve uluslararası çapta çeşitli eserler ortaya koymasına rağmen yer adlarının incelenmediği yörelerin sayısı bir hayli fazladır. Bu tür çalışmaların sayısının artırılması; ülkemizin tarihini canlı tutmak ve kültürel değerlerini korumak adına kanıt niteliğinde olacaktır.Giresun’un büyük ve tarihi ilçelerinden olan Espiye’nin yerleşim halinde olan 28 köyü bulunmaktadır. Bu köylerin hepsinin kendine has isimleri mevcuttur. Geçmiş dönemlerde farklı medeniyetlere ve farklı kültürlere ev sahipliği yapmış olan ilçedeki yer adlarının isimleri eski yıllarda değişik şekillerde kullanılmış ve günümüze ulaşmıştır. Yer adları yörede yaşayan insanların tarihinden, kültüründen ve etnik kimliğinden izler taşımaktadır. Bu sebeple Türkiye sınırları içindeki yer adlarının şifrelerinin çözülmesi önemlidir. Çalışmamızda Espiye ilçesi yerleşim yeri adları kuruluş şekillerine göre farklı şekillerde analiz edilecek ve gruplandırılacaktır.


Anahtar Kelimeler


Giresun, Espiye, Yer Adları, Toponomi, Meskûn Yer Adları

Yazar: Serdar BULUT - - Mustafa ORAL - Osman ALBAYRAK - Cihat BIÇAKCI
Sayfa Sayısı: 753-811
DOI: http://dx.doi.org/10.14225/Joh1496
Tam Metin:
Journal of History School
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.