Journal of History School

ISSN:1308-5298

İSLAM COĞRAFYACILARINA GÖRE ORTA ÇAĞ’DA ÂMİD (DİYARBAKIR)


İnsanoğlunun yerleşik hayata geçmesi ile birlikte, eski zamanlardan beri şehir yaşamı insan için mühim bir yere sahip olmuştur. Bilhassa nehir kenarında kurulan ve suya yakın, tarıma elverişli ve ulaşımı kolay olan şehirler, insanları ve insanların bir teşekkülü olan devletleri kendine cezbetmiştir. Adını zikrettiğimiz bu şehirlerden bir tanesi Yukarı Mezopotamya da yer alan Âmid (Diyarbakır) şehridir. Dicle nehri kıyısında kurulan Âmid şehri Eski Çağlardan itibaren önemli bir yere sahip olmuş ve bu önemini Orta Çağda da devam ettirmiştir. Öte yandan IX-X. yüzyılda İslam dünyasında coğrafya ilminin gelişmesi ile birlikte, Müslüman coğrafyacılar coğrafya konusunda önemli eserler vücuda getirmişlerdir. Bu eserlerde Müslüman coğrafyacılar İslam dünyasının coğrafyası, ülkeleri, bölgeleri ve şehirleri ile ilgili mühim bilgiler vermişlerdir. İşte bundan dolayıdır ki Müslüman coğrafyacılar, Orta Çağda Müslümanlar açısından önemli bir konumda olan ve el-Cezîre bölgesinde yer alan Âmid (Diyarbakır) şehri ile de dikkate değer bilgiler aktarmışlardır. Bu çalışmada Âmid şehrinin Orta Çağda siyasi durumu genel olarak anlatıldıktan sonra İslam coğrafyacılarının şehir hakkında verdiği bilgiler derlenip değerlendirilmiştir.


Keywords


Âmid, Diyâr-ı Bekr, El-Cezîre

Author: Mustafa AYLAR
Number of pages: 1384-1412
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/joh.24952
Full text:
Journal of History School
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.