Journal of History School

ISSN:1308-5298

REŞAT NURİ'NİN RECM HİKÂYESİ VE HALİDE EDİP'İN VURUN KAHPEYE ROMANI ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA


Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının kurucu nesil romancılarından olan Reşat Nuri Güntekin ve Halide Edip Adıvar, romanlarında Türk Milleti'nin kurtuluş yolunda verdiği mücadeleyi ele almış, milli mücadele esnasında karşılaşılan ve aşılması gereken temel meselelerden olan cehalet, yoksulluk, batıl inançlar gibi konulara değinmişlerdir. Bu çerçevede Reşat Nuri'nin ilk hikâye kitabı olan Recm, Gençlik ve Güzellik isimli kitabında yer alan Recm hikâyesi ile Halide Edip'in Vurun Kahpeye isimli romanında, devrin önemli konularından olan cehaletle, yoksullukla, batıl inançlarla mücadele ele alınmıştır. Biz bu bildirimizde karşılaştırmalı edebiyat metodu dâhilinde iki eseri benzerlikleri ve farklılıkları noktasında değerlendireceğiz. Bu iki eseri karşılaştırmaya iten en önemli saik hiç şüphesiz bu iki eser dışında ele alınmayan Recm hadisesidir. Şer'î hükümlerin bir uygulaması olan recm hadisesi bu iki eserde devrin şartları bağlamında ele alınmış ve metinlerde bir sembol cezalandırma yöntemi olarak kullanılmıştır.


Keywords


Reşat Nuri Güntekin, Recm, Halide Edip Adıvar, Vurun Kahpeye, Karşılaştırma

Author: Oğuzhan KARABURGU
Number of pages: 1092-1100
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/joh.24957
Full text:
Journal of History School
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.