Journal of History School

ISSN:1308-5298

ANTİK ÇAĞ'DA PONTOS SAHİL KENTLERİNİ İÇ BÖLGELERE BAĞLAYAN KARA YOLLARI


Doğu ve Orta Karadeniz bölgeleriyle lokalize edilen Pontos coğrafyasının dağlık yapısı günümüzde olduğu gibi eski çağlarda da sahil kesimiyle iç bölgeler arasındaki ulaşımı olumsuz etkiliyordu. Sert geçen kışlar ve kara yolu güzergâhı üzerindeki yüksek sıradağlarda yaşayan vahşi kabileler yol güvenliğini tehdit ediyordu. Romalıların MÖ 64 yılında bölgeyi ele geçirmesine kadar olan süreçte ulaşım büyük ölçüde deniz yoluyla sağlanıyordu. Roma’nın sömürgeci yapısı ve Doğu sınırını güvence altına alma çabaları, Karadeniz sahil kentlerini iç bölgelere bağlayan kara yollarının önem kazanmasına zemin hazırlamıştır. Bu dönemde Pontos’un iç kesimlerinde yeni kentler kurulmuş, bu kentleri sahildeki limanlara ve birbirlerine bağlayan yol yapım faaliyetleri hız kazanmıştır. Itinerarium Romana, Tabula Peutingeriana vb. gibi Roma dönemi yol ağını gösteren haritalar ve bölgede yapılan yüzey araştırmalarından elde edilen veriler sonucunda Pontos sahil kesimini iç bölgelere bağlayan üç ana kara yolu güzergâhı tespit edilmiştir: Polemonion-Neokaesareia, Amisos-Amaseia ve Trapezus-Satala. Bu ana güzergâhlar dışında farklı zamanlarda kullanılmış tali yolların varlığı da bilinmektedir.


Keywords


Antik Çağ, Pontos, kara yolu, Satala, Trapezus, ticaret

Author: Kamil DOĞANCI
Number of pages: 129-156
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/joh.30249
Full text:
Paylaş:
Journal of History School
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.